Konkurrenceevnen fremmes

De europæiske virksomheder er moderne og veldrevne og har ofte succes, men de står over for store udfordringer som innovation og globaliseringen.

Erhvervspolitikken i EU har som formål at fremme konkurrenceevne og jobskabelse. Derfor er de store fremstillingsvirksomhederne samt de små og mellemstore virksomheder genstand for en særlig opmærksomhed. At skabe et miljø, der stimulerer vækst i videnbaserede og nyskabende industrier, og som fremmer EU’s og medlemsstaternes økonomi og skaber job, kræver en stabil industri og midlerne til at udnytte ny teknologi. National og International erhvervspolitik skal fokuserer på at skabe det rette miljø for investeringer i konkurrenceevne og innovation, bl.a. i vigtige strategiske sektorer som rumfart, bioteknologi, og i de mere traditionelle industrier som f.eks. tekstil – og bilindustrien mv. kan der drages stor nytte af de fordele der er ved, at udnytte de banebrydende teknologier. Et af de grundlæggende succeskriterier er at sikre Det Europæiske Indre Marked fungerer, da det og især varernes frie bevægelighed over grænserne betyder, at alle virksomheder har adgang til flere potentielle kunder, og samtidig står over for øget konkurrence. Det er vigtigt i denne forbindelse at understrege, at vi kun opnår et Europa, der er konkurrencedygtigt, hvis de nødvendige reformer iværksættes, og der fortsat gøres tiltag til, at Europa er verdens bedste område at drive forretning på, og dette indebærer, at der skal forbedringer til på en række rammebetingelser, der giver virksomhederne muligheder for at ansætte en kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke og en forskning i verdensklasse, og betingelser, der giver muligheder for at starte og drive virksomheder uden unødvendige administrative barrierer.