Konkurrencerådet frikender SAS

Selskabet misbruger ikke sin stilling på Aalborg-ruten

AALBORG:Hverken SAS eller Cimber Air har misbrugt deres dominerende stilling på ruten mellem Aalborg og København til at hæve priserne urimeligt. De har nemlig begge underskud på ruten. Det afgør Konkurrencerådet på basis af en klage fra direktør Flemming Qvist, Aalborg, til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Flemming Qvist pegede i klagen på, at bruttopriserne på ruten over en årrække er steget markant. Han pegede især på, at SAS' pris på årskort er steget med 168 procent siden 1997. Sagen endte på Konkurrencestyrelsens bord, og man har hentet oplysninger om priser, rabatter, omkostninger og skatter fra SAS, Cimber Air og Scan Con Airway. Sidstnævnte fløj tidligere mellem Aalborg og Roskilde, men har for nylig opgivet den, fordi økonomien ikke hang sammen. Desuden har rådet skaffet oplysninger om de skatter og afgifter, som lufthavne og det offentlige lægger på indenrigsluftfarten. "På baggrund af oplysningerne kan det konstateres, at alle tre selskaber har underskud på ruten", konstaterer Konkurrencerådet efter at have trukket både variable og faste omkostninger fra selskabernes nettobilletindtægt. "Det kan endvidere konstateres, at på trods af prisstigninger på op til 70 procent fra 1998 til 2002 på halv- og helårskort (med ubegrænset antal rejser) til ruten, så har SAS et betydeligt underskud pr. rejse for kunder med halv- og helårskort. Det skyldes blandt andet, at antallet af rejser foretaget af kunder med årskort er steget betragteligt i perioden. På klippekort til 10, 20 eller 40 ture har SAS et mindre, men faldende overskud", skriver rådet i sin afgørelse. Og så har man endda ikke indregnet de rabatter, som SAS' bonusordning medfører. Ganske vist har en undersøgelse fra de svenske konkurrencemyndigheder påvist, at SAS' EuroBonus-program på svenske indenrigsruter har ledt til billetpriser, der er 12 procent højere for SAS end for andre selskaber på ruter, hvor der er konkurrence. Rådet formoder, at lignende sammenhænge eksisterer på danske indenrigsruter, men da der ikke findes tilsvarende analyser fra dansk indenrigsluftfart, kan bonusprogrammernes indvirkning på billetpriserne ikke fastslås.