Konkurrencestyrelsen godkender stadion-aftale

AaB A/S betaler markedsprisen for at leje Aalborg Stadion

AALBORG:Flere års stridigheder mellem byrådsmedlemmer, eksperter og naboer til Aalborg Stadion ser nu ud til snart at være slut. En foreløbig afgørelse fra Konkurrencestyrelsen, som NORDJYSKE er kommet i besiddelse af, afslører, at styrelsen ikke mener, at AaB betaler for lidt i husleje til Aalborg Kommune. Tre borgere skød for to et halvt år siden sagen i gang ved at indbringe spørgsmålet om Aalborg Kommunes forhold til AaB A/S for Tilsynsrådet. Borgerne var af den opfattelse, at kommunen giver AaB så økonomisk fordelagtige vilkår, at der var tale om ulovlig økonomisk støtte til aktieselskabet. Knap et år efter sagens begyndelse bad Tilsynsrådet om Konkurrencestyrelsens vurdering af, om den leje, som AaB skal betale, konkret kan anses for at være fastsat på markedsvilkår - altså om det AaB betaler i leje, ville være det sammen hvis udlejeren var privat. Det er denne afgørelse, der nu foreligger i foreløbig form. Skole- og kulturrådmand Nils Bell er glad for, at konkurrencestyrelsen tilsyneladende ikke har noget at kritisere ved lejeaftalen mellem AaB og kommunen. - Men det er ikke en sag, der har tynget mig - vi har god samvittighed. Det har været vigtigt for os at have rene linier i den her sag, siger rådmanden. Han fremhæver samtidig, at hvis Aalborg kommunes aftale var blevet underkendt havde hele landet haft problemer. - Vi har netop fastsat lejen udfra markedsvilkår. Men selvom markedslejen jo er, hvad man som udlejer kan få, og der i Nordjylland kun er én mulig lejer, er det ikke AaB alene, der har fastsat lejen. Vi skal jo også have vores investeringer forrentet, siger Nils Bell. Konkurrencestyrelsens afgørelse af, at AaB betaler markedslejen for stadion får formentlig stor indflydelse på Tilsynsrådets stillingtagen. - Markedslejen er meget central, siger stiftamtmand Claus Rosholm, der er formand for Tilsynsrådet. Han oplyser, at rådet vil afvente den endelige, skriftlige formulering fra Konkurrencestyrelsen, inden det tager stilling til de tre borgerers klagesag.