Virksomhedsøkonomi

Konkursbølge går uden om Nordjylland

En ny konkursbølge har ramt it-branchen - men tilsyneladende går bølgen af konkurser og betalingsstandsninger uden om de nordjyske it-virksomheder.

- Den nye serier af konkurser adskiller sig markant fra de to første konkursbølger i sommeren 2001 og 2002 blandt den den danske it-industrie ved at Nordjylland indtil nu er gået fri. Der er sket nedskæringer på nogle nordjyske it-virksomheder, men der er ingen nordjyske it-virksomheder med blandt de konkursramte virksomheder. Det siger Helle Lykke Jespersen, faglig sekretær i PROSA, forbundet af it-professionelle, efter at fagforeningen nu ser klare tegn på, at endnu en konkursbølge - den tredje i løbet af de seneste år - er i færd med at ramme it-branchen. - Det er især it-virksomheder i Århus og København, der er ramt af den nye konkursbølge. Adskillige virksomheder er allerede gået konkurs, og i andre virksomheder har mange af vores medlemmer endnu ikke modtaget deres løn for april måned. Manglende løn er et særdeles klart tegn på, at en konkurs er på vej, siger Hanne Lykke. - Når det først kniber med lønudbetalingen, går det for det meste galt. Den eneste reelle chance for virksomheder i den situation er at finde en ny investor, og det lykkes kun sjældent, tilføjer hun.. I øjeblikket har PROSA medlemmer i otte forskellige virksomheder, som er konkursramt. Desuden er der medlemmer i tre virksomheder, som synes på vej til at gå konkurs. De mangler at få udbetalt løn og deres ansættelse er ophævet - et sikkert konkurstegn. Hanne Lykke Jespersen undrer sig over, at der stadig er en del it-folk, som ikke er medlem af en fagforening til trods for de konkursbølger, som skyllede hen over branchen i sommeren 2001 og 2002. - Jeg kan kun opfordre it-professionelle til at melde sig ind i en fagforening. De ved jo selv, hvor vigtigt det er med backup, siger Hanne Lykke Jespersen, som tilføjer, at PROSA - desværre - er blevet ekspert i konkurssager. Selv om den danske it-branche har oplevet et par hårde år med tilbagegang på mange områder, er der stadig tale om en sektor, der skaber værdi på niveau med andre vækstområder i erhvervslivet - og it-sektoren er fortsat et vækstområde i forhold til det samlede danske erhvervsliv, fastslår en ny analyse fra Videnskabsministeriet. Rapporten viser, at it-erhvervene fra 1995 til 2000 var præget af en meget ekspansiv vækst, hvor omsætningen steg mellem 5 og 17 procent årligt. De seneste to år er omsætningen faldet med 2 procent pr. år, men begyndelsen af 2003 har været lidt bedre. Totalt omsatte it-erhvervene i 2002 for 189 milliarder kroner, hvilket er knap 9 procent af omsætningen for de private byerhverv. Der var 92.400 fuldtidsansatte, hvilket er lidt lavere end toppunktet i 1999, hvor godt 96.000 var beskæftiget i branchen. Værditilvæksten pr. it-ansat er på 770.000 kr. mod 732.000 kr. pr. fuldtidsansat i private byerhverv generelt. It-konsulentbranchen kan melde om en værditilvækst på 907.000 kr. pr. ansat. Videnskabsminister Helge Sander (V) hæfter sig ved, at it-erhvervet og anvendelse af it ifølge analysen bidrager betydeligt til væksten i samfundet. Tallene viser også, at it-branchen er forskningstung. - It-erhvervet investerer 57.000 kr. om året pr. medarbejder i forskning og udvikling mod 14.000 kr. i det øvrige erhvervsliv. Det er den rigtige vej at gå, for vi ved, at der er et stort privat og offentligt afkast af forskning, siger Helge Sander.