Lokalpolitik

Konsekvensen af en stemme på V, C og DF til Folketinget

Centralisering og velfærdstab er regeringens skyld, skriver Paul Rode Andersen (SF).

Den beslutning, byrådet forleden traf om skolestrukturen, lukningen af rådhusene i Skagen og Sæby samt en række yderligere besparelser, er udtryk for en centralisering og et velfærdstab, som vi SFere har taget ansvar for, men gerne havde været foruden. For at sætte beslutningen ind i det rette perspektiv må vi imidlertid minde om, at et flertal blandt vælgerne ved folketingsvalgene i 2001, 2005 og 2007 har stemt på Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti. Også SF må respektere dette og forsøge at få det bedste ud af det, indtil flertallet i Folketinget skifter. Til gengæld for at stemme på de borgerlige partier har vælgerne bl.a. fået en kommunalreform, skattelettelser og en benhård, stram, kommunal økonomi. Hensigten med kommunalreformen var at centralisere og rationalisere de offentlige sektor, så der kunne høstes en økonomisk gevinst, der bl.a. skulle bruges til skattelettelser. En borgerlig regering vil altid prioritere det private forbrug over det offentlige. Socialdemokraterne og Venstrefløjen kæmpede på landsplan indædt imod kommunalreformen, fordi det var indlysende, at den skulle bruges til at trimme den offentlige sektor og bl.a. lukke skoler og rådhuse, så de kommunale udgifter kunne reduceres. Overraskende nok gik den tidligere socialdemokratiske borgmester ind for kommunalreformen! Blandt de vælgere, der ved de seneste folketingsvalg har stemt på V, C og DF, bør det derfor give anledning til en del selvransagelse, hvis man efterfølgende er kritisk over for de nedskæringer, som Byrådet nu som følge af kommunens elendige økonomiske situation har været nødsaget til at foretage. Man kan ikke ved folketingsvalgene stemme på V,C og DF og så tro, at det ikke får konsekvenser for ens barns pasning, skolegang, fritidsmuligheder, de ældres forhold, erhvervs- og turismetilskud, Tordenskjoldsdagene, Botanisk Have, vejene osv. osv.

Forsiden