Hospitaler

Konsekvensen

Andenbehandlingen af amtsbudgettet for 2003 betyder, at det nu er en realitet, at kirurgisk afsnit på Dronninglund Sygehus flyttes til Frederikshavn Sygehus. Dronninglund Sygehus får status af et akut medicinsk sygehus. Dronninglund Sygehus vil fremover høre ind under Aalborg Sygehus sammen med Brovst Sygehus og skal også ledes herfra.