Skagen

Konservativ enighed

}FREDERIKSHAVN:De konservative fra Skagen, Sæby og Frederikshavn afholdt mandag et netværksmøde på Hotel Herman Bang i Frederikshavn, hvor dagsordenen var tanker og visioner i en ny kommune. Mødedeltagerne var byrådsmedlemmerne og formændene fra de tre vælgerforeninger, og der var enighed om at en ny kommune bør indeholde mindst de nuværende Skagen, Sæby og Frederikshavn kommuner. Deltagerne så store muligheder i den nye kommune, hvor de forskelligheder som ligger i de nuværende kommuner vil supplere hinanden både inden for erhverv, bosætning, kultur og fritidsområderne. Deltagerne talte også om vælgerforeningernes fremtid, og der var enighed om at tage skridt til en sammenlægning af vælgerforeningerne når puslespillet om kommunestrukturen ligger fast, således vælgerforeningen repræsentere hele den nye kommune.