Lokalpolitik

Konservativ: Forligsgruppe har alt for meget magt

- Det er udemokratisk, mener K-gruppeformand Rainer Dannemare.

AALBORG:- En lille magtfuld gruppe af politikere afskærer en reel debat i udvalg og byråd. Det er særdeles betænkeligt, mener gruppeformand for de konservative i Aalborg Byråd, Rainer Dannemare. Han reagerer efter den seneste tids debat om, at de tre byrådspolitikere i teknisk udvalg, Signe Friis, V, Rasmus Prehn, S og Tommy Eggers Hansen, DF, var sat ud af spillet i spørgsmålet om placering af nærbanestation i Skalborg og Aalborg Vestby. Alle tre har tilkendegivet, at det var forligspartierne, der ved et møde tog beslutningen, som de så måtte følge mere eller mindre mod deres egen overbevisning. Partiformændene, rådmændene og borgmesteren har nemlig dannet et eget mødeforum, uden om de udvalg som en kommunalbestyrelse skal vælge. Disse formænd for forligspartierne, det vil sige alle partier minus Anita Knakkergaard, DF, mødes regelmæssigt og næste mødedato først i marts måned er allerede aftalt. Det er der sådan set ikke noget galt i, mener Rainer Dannemare, hvis da bare rådmænd, gruppeformænd og borgmesteren lod være med at bestemme uden om udvalg og byråd. - Det er meget betænkeligt, at forligspartierne har en lille gruppe af politikere, som kan sidde og bestemme uden nogen form for demokratisk kontrol. Så kan man lige ordne de besværlige sager og lægge låg på, mener han. - Når forligspartierne holder møder, er det med deltagelse af borgemsteren, rådmændene og partiernes gruppeformænd, siger han. Rainer Dannemare er som gruppeformand selv med i forligsgruppen, men det får ham ikke til at tie. - Forligsgruppen har bestemt, at Skalborg Station skal placeres ved Engdraget, og det skete før sagen blev færdigbehandlet i teknisk udvalg. Reelt er det jo den lille magtfulde gruppe, der afskærer en reel debat i udvalg og byråd. Det er udemokratisk, når forligsgruppen tiltager sig en kompetence, som er byrådets. Det skete også i sagen om p-abonnement. - Borgerne kan ikke følge med i, hvad de enkelte partiers medlemmer reelt mener, forklarer Rainer Dannemare. Han vedkender, at han er gået imod flertallet i sagen om Skalborg Station, og har foreslået at den bliver placeret ved dyrskuepladsen. - Sagen er, at jeg kan referere, hvad jeg selv har sagt til et møde, men kan jo ikke fortælle, hvad andre har sagt. Jeg går ind for åbenhed, siger Rainer Dannemare.