Skolevæsen

Konservativ glæde

BUDGET:I medierne har der som oplæg til budget 2008 mest været fokuseret på skolelukning og rådhus problematikken og mindre på de bløde værdier. Derfor er det dejligt at vi nu har fået vedtaget et budget forlig der også fokusere på de bløde værdier. Vedrørende rådhus problematikken har vi fra de konservative helt fra start klart meldt ud, hvor vi mente Rådhuset i Ny Frederikshavn skulle ligge, ligesom vi på skoleområdet allerede i februar efterlyste bygningsatlasset. der klart viste. at det ville være mest fornuftig at bygge en ny skole i Frederikshavn. At det så skulle være Volstrup i Sæby området der måtte lade livet på grund af faldende elevantal, er selvfølgelig både træls og trist for elever, forældre samt ansatte Alle har været enige om at det sociale område var underbudgetteret derfor er det rart som konservativ at have været med til at give 19 millioner til dette område, ligeledes har vi fået indført ledsager ordningen til alle over 67 år en ordning som var gældende i gl. Frederikshavn kommune i 2006, men som der ikke kunne findes midler til i 2007, og som i 2007 gjorde mange mennesker kede det, derfor håber jeg det kan skabe glæde i 2008, et virkeligt kvalitets løft til de ældre borgere i kommunen. Et kvalitetsløft som også gives til skoleområdet, og som vil sikre at vi Frederikshavn kommune vil kunne få en skole i verdensklasse i fremtiden. På skoleområdet har vi bibeholdt 10 klassecentrene i Skagen og Aalbæk, en fornuftig løsning, idet jeg tror at vi ellers ville miste mange af disse unge på gulvet, hvis vi partout ville tvangsflytte dem til Frederikshavn, og som ville give dem en ekstra skoledag på op til to timer. I Skagen by har Handelstandsforeningen siden 2004 haft renoveringen af Havnevej på programmet. Havnevej som nok er en af de mest besøgte strøg i kommunen. I 2006 var disse afsat på Skagens budget. Alle troede at beløbet så var overført til 2007 budgettet, men de var i mellemtiden forsvundet i en rundkørsel. Derfor er det glædeligt at vi fandt plads til denne renovering med start i efteråret 2008, afsluttende i 2009. I Bangsbo laves der et stort frivilligt arbejde, og vi satte meget i gang med de 800.000 kroner, som vi bevilligede i 2007. Derfor ville det være skammeligt at skulle sætte alt i stå i 2008. Derfor var der fra Bangsbo et stort ønske om at får tilført yderligere beløb, udover de 365.000 kroner, de modtager hvert år. For at undgå dette har vi tilført Bangsbo 400.000 kroner. Alt dette koster selvfølgelig penge, og da penge ikke er det vi har flest af i kommunen, har det været nødvendig af sætte skatten op med 0,5 procent og grundskyld fra 26,66 til 29,9 promille en stigning på 2,9. Set i forhold til oplægget på 34 promille, mener vi, at vi har nået et godt resultat. Vi konservative havde helst ikke set en stigning, men idet vi 2006 udskrev en samlet skatte procent på 33,6, mens vi i 2007 udskrev 32,66 er det klart at vi i 2008 er nødt til at nærme os niveauet fra 2006. Hvis vi ikke ønsker det, er der kun en vej, nemlig serviceforringelse. Derfor set med konservative et både glædeligt og nødvendigt budget for 2008.