Konservativ kritik af manglende sparevilje på skoler

Børne- og undervisningsudvalgets sparer under én promille

HJØRRING:- Vi føler, at børne- og undervisningsudvalget kører lidt på frihjul, som det også gjorde sidste år. Det går ganske enkelt ikke, sagde viceborgmester Jens Broen (K) under grupperformændendes debatrunde på onsdagens byrådsmøde, hvor kommunens budget 2004 blev 1. behandlet. Jens Broen sagde det skarpest i sin tale, men Socialdomkraternes gruppeformand, Helmuth Zickert, lagde heller ikke skjul på socialdemokraternes utilfredshed, da han bad udvalg, der ”ikke har bidraget positivt til det foreliggende budgetforlag” om at smøge ærmerne op mellem 1. og 2. behandlingen. Underforstået: finde ”trælse” besparelser som andre udvalg. Jens Broen havde haft lommeregneren fremme og tastet børne- og undervisningsudvalgets besparelsesforslag ind. - Det er ikke rimeligt, at man af et budget på ca. 425 mio. kr. kun kan finde besparelser netto for ca. 400.000 kr. Det er under én promille, sagde Jens Broen. Børne- og undervisningsudvalgets formand, Else Købstrup (V) ønskede ikke at gå ind i debatten, hvilket hun kort meddelte byrådet. Heller ikke overfor NORDJYSKE ønsker Else Købstrup at kommentere kritikken af udvalgets handlemåde eller eventuelle kommende ændringsforslag. NORDJYSKE vil også gerne vide, om det er Else Købstrup, der er ”uenigheden” i Venstres gruppe, men heller ikke dette ønsker hun at kommentere på nuværende tidspunkt. Både Helmuth Zikcert (S) og Venstres gruppeformand, viceborgmester Jørgen Lind Thomsen, bemærkede, at budgetlægningen for 2004 og overslagsårene frem til 2007 er blevet langt vanskeligere end forventet. Helmuth Zickert gav de økonomiske stramninger fra regeringens side skylden for den stramme økonomi i Hjørring Kommune. Han forudser katastrofale følger i de kommende år med institutions - og skolelukninger, hvis ikke kommunen får flere penge i bloktilskud. Jørgen Lind Thomsen (V) tog skarpt afstand fra den udmelding, som han betegnede som et overdrevet skræmmebillede uden hold i virkeligheden. Jørgen Lind Thomsen, der tidligere har slået til lyd for, at kommunen burde have en kassebeholdning på 25 mio. kr. , konstaterede, at de knap 10 mio. kr., der regnes med i det fremlagte budget er alt for lidt og blot vil føre til HOVSA-besparelser allerede i foråret. Flere penge må findes, lød hans anbefaling. SFs Jørn E. Christiansen, mener, at sparekniven skal holde sig langt væk fra græsrødderne i kommunen. - Vi vil gerne være med til at spare. Men ikke på græsrødderne, der hver dag arbejder hårdt og målrettet på skoler, institutioner og plejehjem, sagde Jørn E. Christiansen. Jørn E. Christiansen mener, at en del af besparelserne på arbejdsudvalgets område er uigennemtænkte, da de blot vil føre til nye udgifter på andre konti. Han talte blandt andet varmt for at frede projekt Solsikken på Gasværket. Med undtagelse af en del af de mest omfattende besparelser på arbejdsmarkedsudvalgets område, kan SF ellers stemme for det fremlagte budget. Men ét er helt sikkert: budgettet bliver ikke vedtaget i den fremlagte form. Partierne har allerede aftalt, at gruppeformændene skal mødes i morgen formiddag til et møde om et eventuelt budgetforlig. Vel at mærke et forlig, med ændringsforslag i form af besparelser.