Uddannelse

Konservativ uenighed om lægestudium

Thomas Krarup tror ikke på ny AAU-uddannelse

- I princippet ville det da være fint med en lægeuddannelse i Nordjylland. Det kan bare ikke lade sig gøre. Thomas Krarup, konservativ folketingskandidat i Nordjylland, vurderer, at drømmene om et lægestudium på Aalborg Universitet er helt urealistiske. Dermed går han stik imod både regionsformand og folketingskandidat Orla Hav (S) og sin egen partifælle, transportminister Jakob Axel Nielsen, der er varme fortalere for et lægestudium i Aalborg. - Både Jakob Axel og jeg arbejder for at få de bedst mulige løsninger i Nordjylland. Når det handler om lægeuddannelse, tvivler jeg på, at Jakob Axel fuldt ud er orienteret om alle kendsgerningerne. Thomas Krarup er selv gift med en læge, der arbejder på Aalborg Sygehus Syd som led i den obligatoriske turnus, som alle læger skal igennem for at blive speciallæger. - Vi bor i en slags "lægeghetto" ved Sygehus Syd, og alle lægerne her ryster på hovedet over ideen om at etablere en lægeuddannelse på Aalborg Universitet. Ikke lærere nok Thomas Krarup kan umuligt forestille sig, at universitetet vil være i stand til at skaffe de 40-50 professorer, som er nødvendige for at oprette en lægeuddannelse på Aalborg Universitet. - Der er hverken kapacitet eller knowhow i Nordjylland til at påbegynde sådan en uddannelse. I forvejen kniber det jo for de tre eksisterende lægeuddannelser i Danmark at skaffe kvalificerede lærerkræfter nok. Og det vil da være tosset at sprede de i forvejen begrænsede resurser endnu mere. Jeg frygter ærlig talt, at en lægestudium på Aalborg Universitet ville blive en B-uddannelse, og det kan ingen vel være interesseret i. I stedet mener Thomas Krarup, at Nordjylland bør løse sin lægemangel ved at sørge for gode boliger, børnehaver og andre familievenlige faciliteter til de læger, der skal i turnusjob med henblik på at blive speciallæger. - Aalborg Sygehus er i forvejen et attraktivt uddannelsessted. Hvis Nordjylland tilmed kan tilbyde pakkeløsningerne, så lægerne kan blive i landsdelen i hele turnusforløbet, er jeg sikker på, at det vil være muligt at tiltrække flere læger. Er et kryds ved De Konservative så en stemme for eller imod en lægeuddannelse i Aalborg? - Jeg er ikke imod en lægeuddannelse i Aalborg. Det holder bare ikke. I stedet bør vi fastholde og styrke det udmærkede samarbejde med Aarhus Universitet om uddannelse af læger. En tredje konservativ kandidat i det nordjyske, Anders Hvashøj, er derimod ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre. - I forvejen er det lykkedes at ansætte en tysk professor til den medicinske specialeuddannelse på Aalborg Universitet. Så selvfølgelig kan vi få den nødvendige kvalificerede lærerkraft, siger Anders Hvashøj, der tillige er medlem af universitetets bestyrelse. mogens.moeller@nordjyske.dk