Konservative: Byg et nyt rådhus

Tiden nærmer sig, hvor der skal laves budget for 2011 samt overslagsårene i Jammerbugt Kommune.

Lokalpolitik 6. august 2010 06:00

Altså nu skal politikerne til at vurdere, hvordan vi får mest mulig velfærd for de midler, der nu engang er til rådighed. Det Konservative Folkeparti vil gerne komme med sit bidrag til, hvordan man kan øge velfærden i vores kommune, vel at mærke uden at skattetrykket øges. Der hvor der ligger flest resurser og venter på at blive samlet op, er så klart den rationaliseringsmulighed som kommunalreformen gav os. Den er slet ikke udnyttet godt nok. Vores kommune er geografisk stor, men befolkningsmæssig meget lille, men hele området er jo meget ens, en typisk landkommune med fire lidt større byer, så derfor må vi stå sammen og få visket de gamle kommunestreger helt væk. Det bliver meget svært at få de streger væk, så længe man opretholder alle fire gamle rådhuse som servicecentre og arbejdssted for de forskellige forvaltninger. Derfor må den store opgave være at få hele administrationen samlet et sted. Det Konservative Folkeparti, vil arbejde kraftigt for at fremme denne tanke og ser det samtidig som en stor serviceforbedring. Det giver jo ingen mening, at forvaltningerne er spredt ud over hele kommunen, hverken når vi ser på servicering af borgerne, eller når vi ser på en effektiv ledelse. Ledelse er netop nøgleordet, når vi taler om effektiv drift, derfor skal vi udnytte den fordel det er for kommunaldirektøren at have alle sine topchefer samlet under samme tag, så der daglig kan diskuteres, hvordan vi kan slanke den direkte administration og dermed kanalisere flere resurser over til hænderne i ældreplejen, skolerne, institutionerne og fritidsområdet. Den økonomiske krise gør jo sit til, at der skal tænkes i andre baner, end de traditionelle tiltag, for at opretholde og helst øge den service, kommunen tilbyder sine borgere. Derfor håber Det Konservative Folkeparti på, at Byrådet vil vise mod og se velvilligt på vores tanke om at sælge de fire gamle rådhuse og bygge et nyt tidssvarende rådhus.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...