Skolelukninger

Konservative fastholder ønske om skolelukning

Nye initiativer skal give flere arbejdspladser i Skagen Kommune

SKAGEN:Den genopblussede debat om fremtidens skolestruktur i Skagen Kommune fyldte ikke meget i formandsberetningen, da den lokale afdeling af Det konservative Folkeparti i aftes holdt generalforsamling på Sømandshjemmet i Skagen. Til gengæld var meldingen helt klar. - Forrige år op til kommunalvalget var der gang i skoledebatten, og den er nu blusset op igen. Vi fra Det konservative Folkeparti vil ikke deltage i debatten, men vi vil gøre det helt klart, at vi ikke har ændret mening. Det har vi redegjort for en gang for alle, fastslog formanden for Det konservative Folkeparti, Iver Nissen, der til gengæld lovede, at emnet vil blive studeret grundigt i den kommende tid også inden for de konservative rækker. - Analysen af folkeskoleområdet vil vi studere nøje, selv om vi ikke kan forstå, hvorfor der skal ofres 150.000 kroner på en sådan undersøgelse. Vi vidste jo godt i forvejen, hvordan billedet så ud, men nu er der jo syn for sagen. Børnetallet er stærkt faldende, hvad det så medfører. - For et år siden nævnte jeg, at vi havde en stor udgift per folkeskoleelev, og det viser sig da også i analysen, at det ville være muligt at etablere færre klasser. Vi vil, når analysen på skoleområdet kommer, gå aktivt og positivt ind i debatten, som forhåbentlig vil være til gavn både for elever, lærere, forældre og Skagen, sagde Iver Nissen i sin formandsberetning, der også var et håb om mere aktivitet og flere nye virksomheder i Skagen. Satser på nye virksomheder - Vi håber, at der med tiden vil komme nye virksomheder ved indkørslen til Skagen by, ligeledes vil vi forhåbentlig inden for de næste ti år kunne se etableringen af de første nye virksomheder langs med Bøjlevejen. Har vi viljen, ja, så kan det også lade sig gøre, sagde Iver Nissen. Formanden fremhævede flere områder, hvor lokale konservative initiativer har været med til at sætte noget i gang i Skagen-området. - På vores initiativ fik vi efter henvendelse til vores formand kontakt til Erhvervs- og Boligstyrelsen, fordi vi mente, at der skulle ske noget på erhvervsområdet i Skagen Kommune, og vi havde et møde med to fra styrelsen, hvor vi gennemgik vores forventninger og ideer til lokal udvikling. Efter kort tid fik vi en positiv tilbagemelding, og notatet blev overgivet til borgmesteren for videre behandling, fortalte Iver Nissen, der glædede sig over, at det efterfølgende har ført til drøftelser med styrelsen om, hvordan de erhvervspolitiske rammebetingelser i Skagen kan forbedres. Positivt møde Iver Nissen mindedes også et positivt møde med socialminister Henriette Kjær (K) i Skagen. - Årsagen til besøget var, at Skagen Kommune skal betale for plejekrævende feriegæster, en samlet regning på cirka én million kroner. Det synes vi konservative, at der var urimelig, og det har nu resulteret i, at der har været afholdt et møde med Kommunernes Landsforening i november sidste år, og at sagen skal være afsluttet i marts i år, oplyste formanden. Af andre positive ting fremhævede formanden den lokale værftsituation med god beskæftigelse og gode ordrer både i Aalbæk og Skagen, ligesom han også glædede sig over de mange turister, der vælger Skagen som feriemål. Ny bøjlevej - Desværre ser det ud til, at Skagen Odde Naturcenter er i vanskeligheder på grund af for få besøgende. Det er da beklageligt, når vi har fået skabt noget nyt for både byens borgere og turister. Her burde Bøjlevejen have været en selvfølgelighed. Det siger sig selv, at med de nuværende trafikale forhold er det ikke noget man sådan automatisk kører forbi, når man skal ud til Grenen, der hvert år besøges af cirka 1,5 millioner gæster, sagde Iver Nissen. Han glædede sig over, at det trods alt lykkedes at redde det lokale sygehus, men beklagede til gengæld, at det stadig ikke er lykkedes at få døgnbemandingen tilbage på politistationen i Skagen. - Vi har jo for nylig set, hvordan det går, såfremt der sker indbrud i Skagen. Det varer for lang tid, før der er betjente i byen, og det er aldeles utilfredsstillende for os, som bor her. Vi vil gerne have den tryghed, som vore sydlige naboer har, sagde Iver Nissen. Vi bringer mere fra Det konservative Folkepartis møde i avisen i morgen.