Lokalpolitik

Konservative vil gerne investere i Hals

Det var svært at undgå at se de næsten to hele siders referat fra den Socialdemokratiske generalforsamling, som NOTDJYSKE bragt 9. februar.

Her påstår Jørgen Hansen, at de konservative obstruerer og ikke vil være med til at skaffe penge til at opgradere kommunen. Dette må stå for hans egen regning. Jeg har ikke været i- mod at skaffe penge til at opgradere kommunen, men jeg havde gerne set, at de store investeringer blev delt over et eller to år mere, så vi ikke behøvede at tage så store lån og dermed pantsætte os selv. Når nu Socialdemokratiet praler med, hvad de har gjort, så havde det set bedre ud, hvis nyanlæggene blev lavet for egne midler og ikke for lånte. Og hvis der bliver valgt nogle politikere her fra kommunen til at kæmpe for nye anlæg i det nye Aalborg Byråd, har jeg da tiltro til, at der også i fremtiden bliver penge til anlæg i vores område. Min optimisme er i behold, indtil andet er bevist, måske modsat nogle af de politikere, der gik ind for sammenlægningen med Aalborg. Og vedrørende Høgsbro-sagen, så spærrede jeg øjnene op, da jeg læste, at borgmester Bent Sørensen nu giver en for flink lønmand skylden for hele sagen, og som han siger, at Hals Kommune nu hænger på. Når nu Socialdemokratiet begynder at kommentere sagen, så vil jeg også fremkomme med mine kommentarer på baggrund af de drøftelser, vi havde på vores generalforsamling. Lønmandens omtalte mail har man ikke før sat spørgsmål tegn ved, idet både borgmesteren og forvaltningsledelsen hele tiden har fastholdt, at den ingen betydning havde og derfor ikke kunne lægges til grund for ikke at fyre Henriette Høgsbro. Jeg mener nu, at skylden ligger et andet sted og højere oppe i systemet, og som jeg anbefalede på byrådsmødet, burde det have fået konsekvenser i form af en advarsel eller en næse til den øverste ledelse, for at have bragt os i den nuværende situation . Jeg læser, at der er foretaget ændringer, som sikrer, at vi ikke kommer i samme situation en anden gang. Dem er jeg spændt på at høre om, for som byrådsmedlem har jeg endnu ikke hørt noget om, hvilke foranstaltninger der er taget, og har derfor ikke kunnet tage stilling til. Jeg læser heller ikke konklusionen af den uvildige undersøgelse på samme måde som borgmesteren. Da en undersøgelse ikke er som en retssag, og de interviewede derfor ikke udtaler sig under edsandsvar, mener jeg ikke, det er bevist, at det som Johannes Elsnab eller Keld J. Vagner har påstået skulle være usandt. Borgmesteren har officielt med et brev 4. januar kontaktet et konservativt byrådsmedlem (Rainer Dannemare) i Aalborg for at få hjælp og støtte til "en fælles kamp" i form af læserbreve i forbindelse med NORDJYSKEs omtale af sagen og i sagen vedrørende Johannes Elsnab. Dette har Rainer Dannemare dog afvist, idet han finder det godtgjort, at Erik Schmidt har givet Johannes Elsnab en påtale eller anden form for skæld ud. Ligesom han finder det godtgjort, at Johannes Elsnab var indkaldt til en såkaldt "kammeratlig samtale". Så jeg er tilsyneladende ikke ene om denne konklusion.