Lokalpolitik

Konservativt bud på den bedste kommunefusion

REFORM: Med den nye kommunalreform har vi på landsplan sagt "ja" til at skabe vores nye storkommune "Brønderslev-Dronninglund", med hvad der deraf følger af nye spændende opgaver, og et stort mod hos vores politikere til at gennemføre de nødvendige forandringer med personale og borgere i centrum. I den Konservative gruppe har vi nogle klare budskaber, som vi håber I vil forholde jer til undervejs i processen, så vi sikrer en god start for den nye kommune. Vi mener f.eks., at udvalgene med alle medarbejdere bør være placeret ét sted hver især. Og hvorfor så det? Fordi en sammenlægning af afdelinger og medarbejdere: skaber en kommune i balance og er en selvfølgelig konsekvens af kommunalreformen, som vi over for gennemførslen på landsplan skal respektere og gennemføre hurtigt og så helhjertet og smertefrit som muligt. Dermed undgår vi langvarige frustrationer og utryghed hos medarbejderne. ] vil skabe mindre administration og flere ressourcer i "marken" hos de mennesker, der har allermest brug for det - i særdeleshed vores børn i de hårdt prøvede institutioner og vores ældre. ] vil skabe sociale, faglige og personlige relationer medarbejdere og ledere imellem. Det vil holde fokus på processen og en effektiv sammenlægning, frem for usikkerhed og "magtkampe" om opgaver og placering. Det vil give en korpsånd omkring den opgave, I er ansat af borgerne til at gennemføre. Det er nu, det er tid til at forandre for at bevare. Et konservativt budskab, vi står ved - også efter valgkampen, og som vi vil arbejde aktivt for at påvirke. Og så er der lige økonomien, som jo skranter "lidt" i begge kommuner - vi har ganske enkelt ikke råd til at vente. Når det så er sagt, så skal de enkelte serviceorganer på kommunekontorerne med direkte kontakt til borgerne selvfølgelig være tilgængelige i mindst lige så stor udstrækning som i dag. Jeg vil ikke forholde mig til, hvor de enkelte afdelinger skal være placeret - jeg har fuld tiltro til, at I formår at tilgodese begge kommuner når I skal placere udvalg og afdelinger. Som borger og liberal håber jeg, at I med et liberalt flertal omkring byrådsbordet, har mod og vilje til at gennemføre både det, der gør godt, og det, der gør lidt ondt. (Forkortet af red.)