EMNER

Konservativt landsrod

Leder Den konservative leder anser indvandrere og globalisering for den største trussel...

Poul Schlüter sagde engang i sin statsministertid, at han "er ikke så konservativ, at det gør noget". Når partiet holder landsråd i dag, hvor Lars Barfoed blandt meget andet også overtager partiformandsposten efter Lene Espersen, kunne han sige, at "vi er ikke så mange konservative, at vi kan gøre noget" ... Selv om den seneste regeringssag - om de statsløse palæstinensere - ikke er groet i den konservative have, men hos Venstre, har det alt for længe været "sagerne", der har tegnet partiets overskrifter. Og den nyslåede leder har næsten holdt konsekvent politisk radiotavshed, bortset fra, at han har fastslået, at grundlaget stadig er Gud, Konge og Fædreland. Det sælger ikke mange billetter hos vælgerne, men i Berlingske fredag kommer Lars Barfoed med en bemærkelsesværdig udmelding: Danmarks største udfordring i fremtiden er ikke den kriseramte økonomi, men derimod det pres på de danske værdier, der kommer fra indvandrere og globaliseringen. "Hvis vi ikke kender vores eget ståsted, ender vi med at blive fuldstændigt rodløse. Vi mister samhørigheden," siger Lars Barfoed. De danske værdier har ikke været under så stort et pres i et århundrede, og han tilføjer, at "vi må i samfundets institutioner sørge for, at de unge vokser op med bevidstheden om, hvad det er for en kultur, vi lever i". Naturligvis er værdikamp ikke let, og den hverken vindes eller tabes i ét slag. Men det er en kraftløs udmelding fra et parti, der i den grad skal have vendt kajakken, hvis det konservative værdisæt ikke skal synke helt til bunds i folkehavet. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har til dels overtaget de dagsordener, der giver pote, og De Konservative ser desværre ikke ud til at kunne overtrumfe. Det er en dårlig trøst for Barfoed, at Venstre heller ikke kan finde ud af noget for tiden. Men De Konservative er tvunget til at bekende kulør, så det kan ses og høres, hvis dagens landsråd ikke bare skal være endnu en fortsættelse af et rent konservativt landsrod.