Sindal

Konstant antal indbyggere

Selv om Sindal Kommune er den billigste nordjyske kommune at bo i efter at skatten, udgifter til ejerbolig og børnepasning er betalt, så vokser indbyggertallet ikke nævneværdigt. En befolkningsprognose for årene 2001-14 forventer et næsten konstant befolkningstal på omkring 9400.