Lokalpolitik

Konsulent-job trods ansættelsesstop

Kultur- og Fritidsudvalg betaler måske idrætskonsulentens løn fremover

FREDERIKSHAVN:Da Frederikshavn Kommunes idrætskonsulent Kim Mandrup, blev ansat i foråret skete det trods et kommunalt ansættelsesstop. Det var Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der strikkede en alternativ ansættelsesplan sammen. En plan, der nu kan koste Kultur- og Fritidsudvalget penge til fremtidig aflønning. Af Folkeoplysningsudvalgets dagsorden 25. november 2002 fremgår det, at idrætskonsulenten ansættes for en to år periode, samt at finansiering i samme periode sker med midler fra Folkeoplysninsudvalget og som søges suppleret med penge fra Kultur- og Fritidsudvalget. Men fra 1. marts 2005 har Kultur- og Fritidsudvalget lovet at betale 100.000 kr. af idrætskonsulentens løn - en udvikling som ventes at fortsætte indtil projektperioden udløber i 1. marts 2007. Borgmester Erik Sørensen mener, at det er en snild måde at omgå det kommunale ansættelsesstop på. - Problemet er jo, at man ikke har budgetlagt de midler, der gør, at idrætskonsulenten kan fortsætte i ansættelsesforholdet. - Den hænger kultur- og fritidsforvaltningen selv på. Det er også derfor de har bedt om at blive friholdt for besparelser i de kommende år, siger borgmester Erik Sørensen, der mener, at det er en kreativ måde ansætte folk på. - Men ordet kreativ er selvfølgelig et positivt udtryk, siger borgmester Erik Sørensen. Kommunens Kultur- og fritidschef Jacob Dalsgaard afviser, at der er tale om en omgåelse af ansættelsesstoppet. Idrætskonsulenten er ansat af Folkeoplysningsudvalget, og det er for udvalgets midler aflønningen sker. Kultur- og Fritidschef Jacob Dalsgaard afviser dog ikke, at det fortsat er uvist, hvordan den fremtidige aflønning skal ske. - Det er rigtigt, at det ikke er endelig afklaret, hvordan aflønningen af idrætskonsulenten skal ske efter år 2005. - Denne opgave skal drøftes i Folkeoplysningsudvalget. Og Kultur og Fritidsudvalget har sagt, at de vil bestræbe sig på at skaffe 100.000 kr. til aflønning af idrætskonsulenten fra 2005, siger Jacob Dalsgaard.