Øster Vrå

Konsulent spørger om ældres behov

ØSTERVRÅ:Det såkaldte Bruger-Pårørende Råd ved Østervrå Ældrecenter har holdt generalforsamling. Det blev en lidt skuffende forestilling med sløjt fremmøde. I det hele taget vil rådet gerne bruges i større omfang af beboere og pårørende. - Vi mener mener selv, at vores arbejde har stor betydning for centrets beboere og deres pårørende, og vi vilappellere til, at mange flere bruger os, siger formand Asta Mikkelsen. To medlemmer af bestyrelsen sidder sammen med centerleder Lars Kristensen i en projektgruppe, som arbejder med en beboerundersøgelse. En konsulent interviewer samtlige beboere om deres dagligdag, ønsker og behov. Disse interviews vil blive lagt til grund for projektgruppens videre arbejde for at skabe endnu bedre forhold på centret. To pårørende fra bestyrelsen, Betty Jensen og Aase Andreasen, kunne ikke genvælges, idet de ikke længere har pårørende på centret. I stedet blev Karna Andersen og Grethe Dam valgt.