Konsulenter skal tiltrække nye læger

Regionen klar med tiltag for at lokke praksislæger til Nordjylland

Læger 8. maj 2007 06:00

NORDJYLLAND: Region Nordjylland vil forsøge sig med konsulenthjælp for at tiltrække praktiserende læger og speciallæger. Regionsrådets forretningsudvalg godkendte i går, at der ved regionen oprettes en konsulentenhed, der skal tage sig af den praktiske gennemførelse af den plan, regionen har lavet for både at rekruttere og fastholde praktiserende læger. Planen gælder både almindeligt praktiserende læger og praktiserende speciallæger. - Konsulenter vil f.eks. kunne tage kontakt med læger, der overvejer at stoppe, således at vi tidligt kan tage fat på de problemer, som det giver, siger regionsrådets formand Orla Hav (S). Hans partifælle Ulla Astman Nielsen, der er formand for regionsrådets socialdemokratiske gruppe, ser det som den helt store opgave at tiltrække ny læger: - Vi skal gøre det attraktivt at være praktiserende læge og praktiserende speciallæge. Det kan være med tiltag over for yngre læger. F.eks. kan der laves en opgavefordeling mellem læger og sygeplejersker. Mange yngre læger vil gerne være med, hvis praktiserende læger samles i større enheder, hvor det kan laves en fagligt fællesskab. Det må vi tage med i vores overvejelser, ligesom der er læger, der gerne vil slippe for de opgaver, der følger med at have ansvar for personale og for økonomi. Det kan løses, hvis en læge går ind som ansat i et lægehus, hvor andre har ejerskabet, siger Ulla Astman Nielsen. - Det er vigtigt at få tiltrukket nye læger, og derfor bakker jeg op om de tiltag, der foreslås i handlingsplanen. Det er vigtigt, at der hurtigt bliver gjort noget. Men jeg mener også, at det er spørgsmål, som vi må drøfte, når regionens budget for 2008 skal lægges, siger SF’eren Thomas Krog. Ulla Astman Nielsen siger, at det er oplagt at tage fat der, hvor problemerne er størst, og det er især på Mors, der er stor mangel på praktiserende læger.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...