Konsulentfirma undersøger skolernes tilstand BUDGET 2005: Fjerritslev Kommune søger lånemulighed på 10,1 mio. kroner til udbygningsopgaver

FJERRITSLEV:De kommunale skoler og institutioner skal have bygningerne ført frem til nutidig standard. Derfor har Fjerritslev Kommune bedt et konsulentfirma gennemgå bygningerne og give en tilbagemelding om deres tilstand samt behov for vedligeholdelse og udbygning. Denne tilbagemelding skal ske inden byrådsmødet onsdag 11. august. - Der foreligger på nuværende tidspunkt planer om anlægsopgaver til en værdi af godt 10 mio. kr. i 2005, fortæller borgmester Otto Kjær Larsen. Han tilføjer, at Fjerritslev Skole vil få prioritet blandt opgaverne næste år. Staten har afsat en låneramme på 800 mio. kr. til anlægsopgaver for folkeskolerne. - Vi søger om at få del i denne pulje. Vores ønske vil være 10,1 mio. kr, fortæller Otto Kjær Larsen. - Om vi i givet fald vil gøre brug af et eventuelt tilsagn skal først afgøres senere. Fjerritslev Kommune vil i forbindelse med budget 2005 også søge om tilskud fra en pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Byrådet holder budgetseminar tirsdag 24. og onsdag 25. august.