Kontaktpersoner

Der findes ingen opgørelser over, hvor mange unge der har kontaktpersoner lige nu. Men i 2001 havde 1371 10-18-årige en kontaktperson, og i 2005 var tallet på 2856. Samtidig bruger kommunerne flere penge på kontaktpersoner. Således blev der på landsplan i 2002 budgetteret med 47,9 millioner kroner til kontaktpersoner. I 2008 blev der budgetteret med over det tredobbelte, nemlig 159,4 millioner kroner til kontaktpersoner til børn og unge, samt yderligere 20,6 millioner kroner til kontaktpersoner for hele familien. Kontaktpersonernes primære fokus er at virke forebyggende på for eksempel kriminalitet og misbrug. Generelt bruger kommunerne flere ressourcer på forebyggende foranstaltninger, som kan være lige fra kontaktpersoner til praktikordninger og efterskoleophold.