Socialforsorg

Kontanthjælpsmodtagere får ”en ny chance”

Nyt, statsstøttet projekt i Aars tager i højere grad hånd om den enkelte

Rolf Busborg er ansat som leder af det nye aktiveringstilbud, som har fast base på adressen Gislumvej 33 i Aars. FOTO: Michael Koch

Rolf Busborg er ansat som leder af det nye aktiveringstilbud, som har fast base på adressen Gislumvej 33 i Aars. FOTO: Michael Koch

VESTHIMMERLAND:Projektet har kun godt en måned på bagen, men er allerede leveringsdygtigt i den første succeshistorie. En kontanthjælpsmodtager er blevet ansat i et løntilskudsjob på et lager, efter at projektet bl. a. har hjulpet manden til frisøren og sørget for, at han har fået sin scooter repareret. Eksemplet illustrerer i virkeligheden ganske godt, hvad projekt ”Ny chance” går ud på. - Det handler om at give et bedre tilbud til den tunge gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som det ellers kniber med at få sluset ud på arbejdmarkedet. - Vi kan lige så godt være ærlige og erkende, at det hidtil har været forholdsvis begrænset, hvad vi har gjort for denne gruppe. De er typisk blevet indkaldt til en halv times samtale med en presset socialrådgiver, men derudover har der sjældent været tid til det helt store. - Det, vi forsøger nu, er at strikke et tilbud sammen, hvor der i langt højere grad bliver taget hånd om den enkelte kontanthjælpsmodtager, forklarer Lars Præsius, som er stedfortrædende afdelingschef i Aars Kommunes Aktiv- og Serviceafdeling. Base på Gislumvej Overskriften ”En ny chance” er én, regeringen har fundet på. I et forsøg på at skaffe flere hænder i arbejde har regeringen afsat en ekstra pose penge til aktivering af de tungeste kontanthjælpsmodtagere - og truer samtidig med at skære i refusionerne til de kommuner, der ikke for alvor gør noget ved sagen. Således motiveret har Aars Kommune skyndt sig at etablere sit eget ”Ny chance”-projekt med fast base på adressen Gislumvej 33 i Aars. Efterfølgende er også samarbejdspartnerne i Farsø, Aalestrup og Løgstør blevet involveret i projektet, og håbet er, at projektet under en eller anden form kan leve videre i den nye Vesthimmerlands Kommune. - Foreløbig er medarbejderne kun ansat frem til nytår, men intentionen er da helt klart, at projektet skal fortsætte i 2007, nævner Lars Præsius. Leder af projektet er Rolf Busborg, der har en baggrund som cand. mag. i historie og tidligere har været ansat i Behandlingscenteret Hammer Bakker. Han tiltrådte 1. juli, og pr. 1. oktober får han følgeskab af Mette....... Tilsammen forventes de to at kunne favne omkring 40 kontanthjælpsmodtagere fra hele Vesthimmerland. Ikke ved brug af pisk men snarere ved brug af gulerod. - Hele projektets grundidé er, at vi ikke kan straffe folk i job. Bl. a. derfor har vi også bevidst ansat medarbejdere med en lidt utraditionel baggrund - og i det hele taget forsøgt at skabe et projekt med en ”ukommunal ånd”, forklarer Lars Præsius. Bred vifte af tilbud Deltagerne i projektet bliver typisk sluset ind via hovedkvarteret på Gislumvej i Aars, men ret hurtigt i forløbet præsenteres de for en bred vifte af tilbud, som de kan vælge sig ind på efter interesser og forudsætninger. - Vi sender med andre ord ikke deltagerne i aktivering på fuld tid fra dag 1. I stedet starter vi stille og roligt, i håb om at vi så siden kan bygge nye ”legoklodser” ovenpå, forklarer Lars Præsius. I den forbindelse spiller geografien i den nye storkommune selvsagt også en væsentlig rolle. For en kontanthjælpsmodtager fra Løgstør, der måske kun har en knallert at køre på, vil det i sagens natur være en væsentlig barriere at skulle stille på Gislumvej i Aars hver morgen kl. 7. Netop på den baggrund er projekt ”Ny chance” også tænkt som et fleksibelt aktiveringstilbud, der i vid udstrækning inddrager de eksisterende institutioner i området. - F. eks. kunne man fint forestille sig, at en kontanthjælpsmodtager kun mødte mandag og fredag i Aars og så i øvrigt resten af ugen gik på kursus i Løgstør, fremhæver Lars Præsius.