Socialforsorg

Kontanthjælpsmodtagere mere syge end andre

Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V): - Vi er nødt til at sæt­te fo­kus på de an­dre bar­rie­rer, der er for at kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re kom­mer i ar­bej­de. Foto: Scan­pix

Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V): - Vi er nødt til at sæt­te fo­kus på de an­dre bar­rie­rer, der er for at kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re kom­mer i ar­bej­de. Foto: Scan­pix

KØBENHAVN:Et besøg hos lægen er en hyppigere aktivitet hos en kontanthjælpsmodtager end hos resten af befolkningen. Helbredet skranter nemlig hos hver tredje kontanthjælpsmodtager, viser en ny udredning fra Beskæftigelsesministeriet. Samtidig erklærer hver anden, at de har nedsat arbejdsevne på grund af sygdom, ulykke eller slid. Indtil videre har der været meget fokus på at give kontanthjælpsmodtagere et økonomiske incitament til at komme i arbejde, men beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) erkender nu, at der er behov for en bredere indsats. - Vi er nødt til at sætte fokus på de andre barrierer, der er for at kontanthjælpsmodtagerne kommer i arbejde, siger han og peger på, at regeringen har bevilget en halv milliard kroner til, at kommunerne ’vender bunken’ og gennemgår indsatsen for hver enkelt. Socialforskningsinstituttet har blandt andre leveret input til udredningen. Her kommer helbredstilstanden hos kontanthjælpsmodtagerne ikke bag på seniorforsker Anders Rosdahl. - Vi har haft faldende ledighed de seneste år, så alle de raske og bedste er kommet i arbejde. Mange af de tilbageværende er ikke syge nok til at få førtidspension, de er sådan en mellemgruppe, siger han. Udredningen viser, at kontanthjælpsloftet ikke har haft en markant effekt på beskæftigelsen. Og ifølge oppositionen er det bevis nok for, at loftet bør fjernes. - Det har jo ikke anden effekt end, at det trykker de her mennesker ned i en fattigdomsfælde, siger den radikale arbejdsmarkedsordfører Elisabeth Geday. Den konservative arbejdsmarkedsordfører Jakob Axel Nielsen fastholder, at loftet har sin berettigelse. - De, der står op hver morgen for at gå på arbejde skal ikke være til grin, og derfor skal der være en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde, siger han og peger på, at ingen ved, hvor mange der ville foretrække passiv forsørgelse, hvis loftet ikke havde været der. Seniorforsker Anders Rosdahl peger på, at der ikke er lavet mange undersøgelser om loftet. - Men personligt mener jeg ikke, at et økonomisk incitament gør det alene for denne gruppe. Der skal mere til, og det er banalt set et arbejde, hvor de kommer ud på en virksomhed og får lidt selvtillid og lidt håb for fremtiden, siger han og peger på virksomhedspraktik og løntilskudsordninger.