Socialforsorg

Kontanthjælpsmodtagere og hjemløse foretrækker større byer

Aalborg Kommune bruger flest penge til kontanthjælp pr. indbygger

AALBORG/NIBE/SEJLFLOD/HALS:Kontanthjælpsmodtagere og hjemløse foretrækker tit store byer fremfor små. Et forhold, der endnu engang får Aalborg Kommunes udgifter pr. indbygger til at være større end de tilsvarende i Nibe, Sejlflod og Hals kommuner. Kontanthjælpsmodtagere udgør knap fem procent af de 17-64 årige i Aalborg Kommune, men kun omkring halvt så mange i Hals, Sejlflod og Nibe. - Der er en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere i Aalborg Kommune. Det er et storbyfænomen, der handler om en anden befolkningssammensætning. I hele Danmark er der en større koncentration af kontanthjælpsmodtagere i de store byer, påpeger sekretariatsleder ved Aalborg Kommunes arbejdsmarkedsafdeling, John Andersen. Aalborg i top Aalborg Kommune ligger da også klart i top, når man ser på, hvor mange penge de fire kommuner bruger på kontanthjælp pr. 17-64 årig om året. I Aalborg er det 5.203 kroner, i Nibe 3.492 kroner, i Sejlflod 3.109 kroner og i Hals kommune cirka det halve af Aalborgs udgifter: 2.611 kroner. - Det kan handle om, at der er flere almennyttige boliger i Aalborg. Hele udstødtegruppen (f.eks. hjemløse, red.) ser man ikke i Sejlflod, Nibe og Hals. Måske fordi de gerne vil samles, og også fordi de har nogen andre muligheder i Aalborg. Her er flere frivillige organisationer for eksempel, siger John Andersen. Når det gælder udgifter til sygedagpenge, førtidspension og introduktionsprogrammer for udlændinge pr. 17-64 årig, er det dog Sejlflod Kommune der ligger i top. - Aalborg kommune har tidligere modtaget mange flygtninge, men er lige nu en "nul-kommune", der ikke skal modtage flygtninge, forklarer John Andersen. Når det gælder sygedagpenge og førtidspension, vurderer han, at erhvervssammensætningen i de enkelte kommuner slår igennem. Samlet set har Aalborg Kommune dog stadig de største årlige sociale udgifter pr. 17-64 årig: 8.011 kroner, mod 7.524 kroner i Sejlflod, 6.449 kroner i Hals og 5.665 kroner i Nibe Kommune. Anderledes billede Sammenligner man Aalborg Kommune med København, Odense, Århus, Esbjerg og Randers, er billedet ganske anderledes. Hvert andet år sammenligner de seks store kommuner sig på en række nøgletal for økonomi og aktiviteter. Her er det generelle billede, at Aalborg Kommune ligger nogenlunde i midten - Men når det gælder det sociale område, er vi den kommune, der har de færreste udgifter set i i forhold til antallet af indbyggere, fortæller John Andersen.