Kontraktstyring på plads på Kultur- og Fritidsområdet

Grundlæggende retningslinjer for interne kontrakter vedtaget

Kultur 15. februar 2005 05:00

FREDERIKSHAVN: Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i går de retningslinjer, der skal danne fundamentet for fremtidig udformning af interne kontrakter på børne- og kulturområdet. Af retningslinjerne fremgår bl.a., at formålet er at skabe en forpligtende ramme om en dialog mellem politikere, forvaltning og den udførende institution. - Med en kontraktstyring kan vi styrke fokus på borgernes behov og samtidig sikre, at vi øger fokus på slutresultatet i form af målbare resultater. Hvor man før opererede med ydelseskataloger, der viste, alt hvad man var i stand til at præstere på et givent område, vil vi i stedet udvælge fokusområder, der skal udvikles til glæde for brugerne, siger Hans Ulrik Vadmann. Det er forventningen at kontraktstyringen bl.a. kan være med til at: Formulering af mål (værdiorienteret/målorienteret) Kvalitetsudvikling (evaluering) Brugerens behov (kundeperspektiv) Præcise politiske målsætninger og politisk ejerskab (central styring - decentral ledelse) Gennemsigtighed (i forhold t. økonomi og ydelser) Udvikling af den pædagogiske kvalitet. Dialog mellem politikere, ledere og brugere. Resultat. Som det første konkrete resultat af de ny retningslinjer, er der indgået en intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Frederikshavn Bibliotek.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...