Kontraktstyring virker åbenbart

To ældreområder med succes

Lønstrup 6. juni 2003 08:00

HJØRRING: Der var mange verbale roser til distriktsleder Dot Christensen og centerleder John Jensen på det seneste møde i Hjørring Kommunes social- og sundhedsudvalg. Roserne blev givet for deres arbejde som ormådeledere i de tidligere områder Vesterlund/Lønstrup og Skovgården. De to - nu nedlagte områder - har i et år som de eneste haft kontraktstyring med kommunen. Kontrakten har haft en række driftsmål samt en række udviklingsmål for områderne. - Vi er meget imponeret af de resultater, der er opnået. I områderne har man fundet andre måder at løse opgaverne på under hensyn til de kvalitetsstandarder, der er i kommunen, samt til de politisk besluttede besparelser. Det er flot arbjede og det er godt gået af ledelse og personale, siger en tilfreds formand for udvalget, Helmuth Zickert (S). Hver af de to områder har skullet spare en halv mio. kr. Skovgården har næsten nået besparelsesmålet, men dog brugt 46.000 kr. for meget, som man nu skal finde i år. For Vesterlund/Lønstrups område har formået at bruge 637.000 kr. mindre ud over en besparelse på budgettet med 529.000 kr. Hjemmehjælpsbrugerne i de to områder har været godt tilfredse med arbejdet. Gennemsnitligt ligger den på 93,5 pct. i Vesterlund/Lønstrup og på 87,3 pct. i område Skovgården. Socialudvalget besluttede at godkende områdernes evalueringer og besluttede samtidigt, at i fremtiden skal alle de tre nye distrikter have kontraktsstyring. Det er også udvalgets plan, at andre institutioner indenfor ældreplejen - for eksempel centralkøkkenet og Motellet - over de næste år skal have kontraktstyring. I forbindelse med forberedelsene af de nye kontrakter har udvalget allerede tidligere besluttet, at man vil sætte fokus på sygefravær, den såkaldte ansigt til ansigt-tid samt leve-bo-miljø.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...