EMNER

Kontrol eller ansvar?

Sanne Brämer (SB) argumenterer 11.2. for en strammere kontrol af gymnasieelevers fravær og sammenligninger mødedisciplinen i erhversjob og i gymnasiet. SB overser den væsentlige forskel, at eleven i et erhversjob betales af arbejdsgiveren og dermed bærer et ansvar for at levere den forventede ydelse. I en undervisningssituation forholder det sig omvendt, idet eleven modtager en ydelse fra gymnaasiet og selv har valgt at gennemføre den pågældende gymnasieuddannelse. En yderligere stramning af fraværsreglerne vil blot fratage eleverne endnu mere ansvar for egen læring. Det vil give tilbageslag i videregående uddannelser, hvor de studerende bærer det fulde ansvar for at leve op til studiets fastsatte mål. Min egen erfaring fra gymnasietiden siger mig, at mennesker ikke kan tvinges til at modtage undervisning. En elev kan være nok så meget til stede i en time, men uden motivation fører dette ikke til læring -- tiden kunne således udnyttes bedre andetsteds. Hvis udbyttet af gymnasietiden skal forøges, skal der tænkes i andre baner. I stedet for at fremmedgøre eleverne i forhold til undervisningen skal de inddrages, så de selv føler ansvar og motivation for egen læring. Michael D. Pedersen Scoresbysundvej 3, vær. 30, Aalborg SØ, sak@aalk.auc.dk