Kontrol med frugt oggrønt må skærpes

Danske forbrugere skal have sikkerhed for, at et æble er lige godt og sundt, uanset om det er produceret i Spanien eller Danmark.

Stikprøvekontroller har desværre ofte vist, at ikke alle EU-lande producerer lige sunde fødevarer. Et æble fra Spanien eller en tomat fra Holland bør ikke indeholde flere giftrester end et danskproduceret æble eller en danskproduceret tomat. For at sikre forbrugerne sunde, sikre fødevarer af ens standard, ønsker Europa-Parlamentet nu at stramme reglerne og indføre yderligere kontroller. Forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed står nemlig meget højt på Europa-Parlamentets dagsorden. Der findes allerede regler for, hvor store mængder pesticider, der må kunne spores i frugt og grønt. Men det er tilsyneladende ikke nok. Og vi følger nidkært med i, at landene overholder gældende regler. Derfor er vi nu også klar til at stramme reglerne og udvide kontrolforanstaltninger overfor de brodne kar i branchen. Vi vil nemlig giftresterne i vores madvarer til livs. Forbrugeren er en magtfuld faktor. Derfor ønsker Parlamentet nu, at de producenter, hvis produkter indeholder mere end de tilladte grænseværdier for forskellige pesticider, skal have deres navne offentliggjort på internettet, så enhver kan se, hvem der ser stort på forbrugerbeskyttelsen. Samtidig ønsker vi indført fælles regler for indrapportering af måleresultaterne og kontrollerne udvidet til også at omfatte kontrol på det sted, hvor produktet distribueres til forbrugeren. Det er altså ikke nok at kontrollere varen på produktionsstedet. Et er så de produkter, vi producerer i medlemslandene, men det er også nødvendigt at se på de fødevarer, vi importerer fra tredjelande, hvor kontrollen og produktionsmetoderne ikke nødvendigvis lever op til EU-standarder. Talen er klar fra Parlamentets side. Vi ønsker sunde og gode fødevarer. Det er nu op til EU-landenes forbrugerministre at sikre, at det bliver virkelighed.