Kontrol med vandhaner strammes op

Kontrollen med afsmittende stoffer fra vandhaner til drikkevandet har ikke været god nok. Det erkender myndighederne efter et kritisk tv-program

Masser af vandhaner i danske hjem er fyldt med sundhedsskadelige stoffer som bl.a. tungmetaller. Det erkender myndighederne nu. Derfor strammes der op på kontrollen med vandhanerne for at sikre, at forbrugerne fremover har rent drikkevand uden afsmitning af giftige stoffer. Kritikken af vandhanerne stammer fra udsendelsen Operation X, der vises mandag på TV2. Problemet er blandt andet at godkendelsen af vandhanerne ikke tager højde for alle skadelige stoffer. Kontrollen har heller ikke kunnet fange masser af ulovlige vandhaner. Det vil Miljøstyrelsen, den ny By- og Landskabsstyrelse og Erhvervs- og Byggestyrelsen nu gøre noget ved. Blandt andet kan det være nødvendigt at stille nye krav til producenterne om, hvor meget nikkel en vandhane må afgive til vandet. Indsatsen for at sikre, at der kun er godkendte vandhaner på markedet, skærpes også. Miljøstyrelsen har haft ansvaret for kvaliteten af drikkevandet indtil 1. oktober, hvor opgaven overgik til den nye By- og Landskabsstyrelse. Samtidig har Erhvervs- og Byggestyrelsen ansvar for den såkaldte VA-ordning, som pålægger producenter, importører og forhandlere af vandhaner at få testet og godkendt deres produkter. Alle vandhaner på det danske marked skal være testet og forsynet med en godkendelse, der betyder, at afsmitning af bly og cadmium ikke ligger over de fastsatte grænseværdier. Det skal nu vurderes, om nikkel skal med. I 2001 viste Miljøstyrelsens undersøgelser, at der kan være problemer med nikkel, hvis vandet står i længere tid i rørene. Miljømyndighederne har i flere år bl.a. derfor anbefalet forbrugerne at lade vandet løbe lidt, før det drikkes. - Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved at drikke vandet fra hanen. Men der er behov for, at vi som myndigheder bliver bedre til at koordinere og dele viden, ligesom der løbende skal følges op på testmetoder, siger Miljøstyrelsens direktør, Ole Christiansen, om den skærpede kontrol. Samtidig er der brug for en opdatering af VA-ordningen, når det gælder relevante metaller såsom nikkel. - Vi har gjort Erhvervs- og Byggestyrelsen opmærksom på, at der kan være et problem med nikkel, siger direktør i den nye By- og Landskabsstyrelse Niels Christensen. Myndighederne vil også lave en ny undersøgelse af niveauer for afgivelse af nikkel, bly og cadmium fra installationer i Danmark, så der kommer en ajourført viden i forhold til de tidligere undersøgelser. /ritzau/