Kontrol med vandløb

Lokalpolitik 13. september 2002 08:00
SÆBY: Hedeselskabet er efter aftale med Sæby Kommune i fuld gang med at føre tilsyn med kommunale og private vandløb. Det er et arbejde, der vil tage nogle måneder. Tilsynet gælder først og fremmest kontrol af bræmmer og hegn. Reglerne siger, at der i landzone langs begge sider af naturlige vandløb og langs vandløb, der i regionplanen er højt målsatte, ikke må dyrkes, ske jordbehandling og plantning eller opføres bygværker i en bræmme på to meter. Bræmmen måles fra øverste vandløbskant. Samtidig har Sæby Byråd besluttet, at der skal opsættes hegn langs vandløb på arealer, der benyttes til græsning for løsgående dyr. Hegnet skal placeres mindst en meter fra øverste vandløbskant. På Sæby Kommunes hjemmeside på internettet på adressen www.saeby.dk viser et kort i øvrigt, hvilke vandløb, der er omfattet af bræmmebestemmelsen. På hjemmesiden gives der samtidig oplysninger om forskellige bestemmelser i vandløbsloven.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...