Lokalpolitik

Kontrol stækker lufthavne

LIBERALISERING:Transportministerens forslag gør det umuligt at tiltrække nye ruter til gavn for lokalsamfundet. Derfor skal lufthavnsdriften liberaliseres. Transportministerens udspil om regulering af lufthavnsdriften går stik imod provinslufthavnenes interesser, ikke kun som lufthavne men som drivkræfter i lokal udvikling af erhvervslivet. Transportministeren lægger op til at lufthavnenes brugerafgifter og betalingen for handlingsydelser, skal godkendes af Transportministeriet/Statens Luftfartsvæsen, og der vil kun i særlige tilfælde kunne dispenseres fra de godkendte takster. I dag er provinslufthavnene i stærk og hård konkurrence med lufthavne i landene omkring os, idet flyselskaberne oversvømmes af tilbud om samarbejde i forbindelse med etablering af nye ruter. Hvis de danske lufthavne vil gøre sig forhåbninger om at få etableret nye ruter, skal der gives tilbud om årelang støtte, reducerede afgifter og særlige tilbud på handling og støtte til markedsføring af ruterne i både i ind- og udlandet. Med Transportministeriets udspil kan vi i Danmark vinke et stort farvel til udvikling af de danske provinslufthavne, idet flyselskaberne vil foretrække at flyve fra lufthavne, der har smidige og markedsorienterede prissystemer, som kan støtte etableringen af nye ruter og hjælpe mindre givtige ruter til overlevelse. De danske provinslufthavne ejes alle af kommuner og i enkelte tilfælde amter og ledes af bestyrelser, som kun har et mål: Udvikling af lufthavnene til glæde for lokalområdet. Ingen er bedre til at beslutte, hvordan udviklingen skal ske, end de lokale aktører, og derfor skal Staten ikke involveres. Den af ministeriet nedsatte arbejdsgruppe frygter, at lufthavnene vil misbruge deres position i markedet til at opskrue priserne for de af lufthavnene leverede ydelser. Ganske vist er lufthavnsdriften så omkostningstung, at kun i enkeltstående tilfælde kan lufthavnene skabe overskud. Men ministeriets frygt for at lufthavnene vil udnytte deres monopolstilling til at opskrue priser, er helt ude af tråd med virkeligheden. Lufthavne, der forsøger den slags, vil aldrig få nye ruter og risikere at lukke en mindre givtig rute. Med den fokus forbrugerne har på billige flybilletter, vil flyselskaberne aldrig acceptere urimeligt højere lufthavnsafgifter. Som gode leverandører af serviceydelser til flyselskaberne, er det naturligt at lufthavnene behandler kunderne ordentligt. Der er dog stor forskel på kunderne og ruteunderlaget, og det kan derfor også være rimeligt og nødvendigt at behandle kunderne forskelligt - for at fremme lufthavnenes udvikling. Derfor skal den økonomiske side af lufthavnsdriften liberaliseres uden ministeriet indblanding i fastsættelsen af taksterne og betalingerne for serviceydelser. Så lufthavnene frit kan udvikle sig. [ William Bluhme er lufthavnsdirektør for Aalborg Lufthavn. E-mail: william.bluhme@aal.dk