Lokalpolitik

Kontroversielle graveområder i ny høring

68 indsigelser har givet forslag til ændringer, som interesserede parter får mulighed for at kommentere.

Et af de kontroversielle områder er ved Klim Strand, hvor Anders Olsen (til venstre)meget gerne vil grave grus. Her er han sammen med Niels Peder Mortensen. Foto: Torben Hansen

Et af de kontroversielle områder er ved Klim Strand, hvor Anders Olsen (til venstre)meget gerne vil grave grus. Her er han sammen med Niels Peder Mortensen. Foto: Torben Hansen

Region Nordjylland har besluttet at sende forslag til Råstofplan 2008 ud i en supplerende høring. - Denne supplerende høringsperiode kommer på baggrund af de indsigelser, der er kommet i anden offentlighedsfase – vi overvejer nogle ting en gang til og påtænker nogle ændringer, som vi derfor skal høre de involverede parter om, forklarer geolog Niels Peder Mortensen fra Region Nordjylland. Et af de kontroversielle områder er et eksisterende råstofområde ved Klim Strand. - Jeg kan ikke sige andet, end at Naturklagenævnets argumenter er så tungtvejende, at vi overvejer at pille det ud af råstofplanen, fortæller Niels Peder Mortensen. Der har været meget modstridende interesser for området, fordi industrien vurderer, at det indeholder grus af en særlig god kvalitet, mens Danmarks Naturfredningsforening mener, at området har en særlig bevaringsværdig natur. Derfor er råstofområdet ved Klim Strand et af de arealer, som det er særligt vigtigt at få ud i en supplerende høringsfase. - Måske har nogle grusgravere en forventning om, at de bare kan få lov til at grave grus et sted, og så skal de selvfølgelig høres, inden det sted eventuelt bliver pillet ud af råstofplanen, fortæller Niels Peder Mortensen. Den supplerende høringsrunde gennemføres fra den 20. juni til den 25. juli. Når høringsrunden er ovre, vil vurderinger af samtlige bemærkninger og indsigelser blive forelagt Regionsrådet, som skal vedtage den endelige råstofplan den 23. september.