Boligøkonomi

Konverteringsbølge måske på vej

Hvis renten falder 0,3 pct., kommer der nye 4 pct. obligationer - dermed kan op mod 300 mia. kr. 6 pct. obligationer være modne til konvertering

AALBORG:Den truende Irak-krig kommer de danske boligejere til gode. Gennem flere måneder har udsigten til krig i Mellemøsten fået verdensøkonomien til at holde vejret og dermed renten til at falde, så den lange rente på 30-årige boliglån nu er nået ned på godt 5,1 pct. Det betyder, at hvis renten blot falder med yderligere 0,3 pct., kan det udløse en enorm konverteringsbølge, hvor boliglån for op mod 300 mia. kroner kan blive lagt om. - Vi er i Realkredit Danmark nu i færd med at lægge en plan for, hvordan vi i givet fald kan håndtere en stor konverteringsbølge, siger Allan Aagaard, nordjysk områdedirektør for Realkredit Danmark. Et rentefald på 0,3 pct. betyder, at de danske realkreditinstitutter kan udstede 30-årige 4-pct. obligationer. Hvis det sker, kan de eksisterende 30-årige boliglån i 6-pct. obligationer med fordel lægges om til nye 4-pct. lån. Og da 6 pct. -obligationen er den mest almindelige obligation til boligfinansiering herhjemme, er det enorme beløb, der kan komme i spil. - I Nordjylland har Realkredit Danmark alene udstedt 30-årige 6-pct. obligationer for knap 10 milliarder kroner, og på landsplan har de danske realkreditinstitutter sammenlagt udstedt 30-årige 6-pct. obligationer for mere end 300 mia. kroner. Selv om det ikke er alle 6-pct-lån, som i givet fald vil blive lagt om, vil der stadig være tale om et meget stort beløb, der skal konverteres, siger Allan Aagaard. Han understreger, at det langtfra er sikkert, at renten falder med de afgørende 0,3 pct, som kan få den store konverteringsbølge til at rulle. Og hvis det sker, vil 4 pct. obligationerne formentlig kun være på markedet i kort tid, så boligejerne skal i givet fald skynde sig, hvis de skal nå at lægge deres lån om. - Ved den seneste lille konverteringsbølge i januar modtog Realkredit Danmark 40.000 opkald dagligt, og selv om vi nu er ved at lægge en plan for et nyt konverteringsberedskab, kan et yderligere rentefald betyde en så stor konverteringsbølge, at vi måske ikke kan nå at omlægge alle lån, inden renten er steget igen. De boligejere, der stadig har et 7 pct. obligationslån, bør derfor hurtigst muligt lægge deres lån om til 5 pct. obligationer hurtigt muligt, opfordrer Allan Aagaard. Når renten er faldet markant i de senere måneder, skyldes det frygt for en krig i Irak. Hvis krigen bryder ud, og den trækker i langdrag, vil verdensøkonomien blive sat yderligere i stå, så efterspørgslen på penge falder og renten dermed får endnu et dyk nedad. Og så kan der blive udstedt 4 pct. obligationer. - Hvis krigen bliver kortvarig, sådan som markedet håber på, forsvinder frygten i verdensøkonomien, og det vil især sige i USA, som er den vigtigste økonomi i Verden. Dermed vil der igen være udsigt til vækst, og så vil renten stige - i første omgang i USA, hvor hele økonomien står klar til start og blot venter på at fjernet usikkerheden om Irak, inden hjulene kører igen, forklarer Jacob Nielsen, økonom i Realkredit Danmark. Derimod er de økonomiske problemer i Euro-landene, særligt i Tyskland, så massive, at det vil vare noget, inden en rentestigning i USA spreder sig til Europa og dermed til Danmark, tilføjer Jacob Nielsen, som ikke vil sætte tal på sandsynligheden for, at renten falder med de fornødne 0,3 pct., som vil få de 30-årige 4-pct.s obligationer på banen.