Kopi af stammebåd i sommer

Limfjordsmuseets målte gammel stammebåd op i går

LØGSTØR:Den 700 år gamle stammebåd som Limfjordsmuseet i Løgstør i påsken hævede syd for Aggersundbroen blev i går målt op af medarbejdere fra Nordjyllands amt konserveringsværksted, Bangsbomuseet i Frederikshavn samt Limfjordsmuseet i Løgstør. Båden ligger i et kar fyldt med vand på Limfjordsmuseets depot. Formålet med at få båden målt nøjagtig op er at få indhentet data som kan sendes til Kulturarvstyrelsen, der har det overordnede ansvar. Samtidig var det første gang museumsfolkene havde mulighed for at kigge nærmere på bunden af båden og undersøge den for eventuelle trykmærker fra bjærgningsarbejdet. Opmålingen i går havde udover at indsamle de mange data ifølge museumsinspektøren for Limfjordsmuseet, Finn Rindom Madsen, også det formål at danne grundlag for udarbejdelse af tegninger, der igen skal bruges i forbindelse med arbejdet med en kopi af den gamle Limfjordsbåd. Det arbejde kommer til at foregå på museets depot i den kommende sommer. Museumsinspektørens håb er, at kopien kan være klar allerede sidst på sommeren. Formidling Netop arbejdet med kopien er en del af et stykke formidlingsarbejde som museet har fået penge hjem til fra amtet. Planen er at museets gæster sommeren igennem skal kunne opleve arbejdet med udhugningen af båden. Det kommer til at ske med kopier af gamle økser. Udover udhugningen af stammebådskopien er det planen at etablere en plancheudstilling omkring båden, der er den bådtype, der har været brugt længst på Limfjorden. De første stammebåde dukkede op i oldtiden, og typen blev brugt helt frem til 1820erne i Limfjorden. Og hvad skal der så ske med den gamle stammebåd? Ifølge Finn Rindom Madsen vil den i første omgang blive liggende i vandkarret i mindst et års tid. - Konservatorerne skal i mellemtiden blandt andet have kigget på træets tilstand - og samtidig skal vi så igang med et større stykke arbejde for at få samlet nogle penge hjem til konservering af båden. Hvordan den konservering skal ske er endnu uvist. - Der er flere forskellige konserveringsmetoder vi kan brug, siger Finn Rindom Madsen, som forventer at arbejdet vil koste op i nærheden af 200.000 kr.

Forsiden