Korhyldest til Mozart

KONCERT, KOR Mozarts Requiem Igennem en årrække er der blevet skabt tradition for at landsdelens gymnasiekor inviteres til at deltage i større korprojekter i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester, og det var da også koret der var det naturlige centrum, da godt og vel 200 gymnasieelever fra Nordjylland stillede op til årets store fælleskoncert. Selvom korsatserne i Mozarts requiem stiller store krav til amatører klarede det store kor opgaven imponerende flot, der blev sunget igennem, rytmisk præcist og med en god intonation, og kun pianissimo passagerne afslørede, at der her var tale om uskolede amatørsangere. Solokvartetten Berit Meland (sopran), Mariann Amdisen (alt), Jakob Næslund Madsen (tenor) og Jens Søndergaard (bas), fungerede som en smuk enhed i "Tuba mirum" og "Recordare" satserne med Melands smukke mozartske frasering som det naturlige midtpunkt. At dirigenten Michael Bojesen til lejligheden havde valgt gennemgående friske tempi og afstået fra mere subtile finesser i tempoforskydninger og orkesterbalance skal han ikke lastes for. Det var nemlig korets aften. Tore Mortensen kultur@nordjyske.dk Mozarts Requiem, Nordjyske gymnasiekor Aalborg Symfoniorkester, Solister: Berit Meland, Mariann Amdisen, Jakob Næslund Madsen, Jens Søndergaard, Dir.: Michael Bojesen, Budolfi Kirke, torsdag aften