Korps skal tjekke tilgængelighed

Handicappede bør afprøve adgang til bygninger og butikker, mener organisation

Marianne Holm stillede i udsigt, at DSI vil oprette et ”tilgængelighedskorps”. ARKIVFOTO: THOMAS GAARDSMAND

Marianne Holm stillede i udsigt, at DSI vil oprette et ”tilgængelighedskorps”. ARKIVFOTO: THOMAS GAARDSMAND

MARIAGERFJORD:Et korps af observatører skal tage rundt i den nye Mariagerfjord Kommune og tjekke, hvor god tilgængeligheden er for de handicappede til offentlige bygninger og butikker. Marianne Holm, formand for De Samvirkende Invalideorganisationers Mariagerfjordafdeling stillede i udsigt, at der skal oprettes sådan et tilgængelighedskorps, da hun aflagde beretning på årsmødet i DSI i Kulturhuset i Arden i weekenden. Om året 2005 var der ikke så meget at berette, da DSIs Mariagerfjordafdeling først blev stiftet 15. december. Marianne Holm koncentrerede derfor sin beretning om 2006, hvor man bl.a. har udpeget medlemmer til det nye handicapråd og har arrangeret tillidsmandskurser. Om visionerne sagde Marianne Holm, at DSI ønsker at arrangere forskellige tema- og debatmøder omkring handicappedes forhold i Mariagerfjord Kommune. - Specielt her i starten, hvor de handicappede nok er i risiko for at blive skubbet lidt til side i kaosset omkring kommunalreformen, mente DSIs lokale formand. Marianne Holm kom også ind på DSIs deltagelse i den hasteaktion, der havde til formål at få udskilt handicapområdet fra ældreområdet i den nye storkommune. Aktionen fik et meget positivt resultat for DSI, idet politikerne i sammenlægningsudvalget besluttede at oprette en særskilt stilling som handicapchef i Mariagerfjord Kommune.