Korpsånd i Hedegaard

Den nordjyske grovvarevirksomhed består og har støt fremgang i kraft af medarbejdernes engagement og stærk satsning på kvalitet

NØRRESUNDBY:"Korpsånd". Det er forklaringen, hvis adm. direktør Finn V. Nielsen med ét ord skal beskrive, hvorfor det går så godt på Hedegaard. Den nordjyske grovvarekoncern med hovedsæde på havnen i Nørresundby har igen distanceret sig fra de store konkurrenter med resultater, der vækker opsigt i branchen. Halvårsregnskabet viste en vækst i omsætningen på 16 pct., overskuddet på knapt 34 mio. kr. var næsten en fordobling på et år, og kurverne over koncernens økonomiske udvikling har haft retning opad næsten uafbrudt i fem år. Det gælder i alle tre hovedområder i koncernen, foderstofdivisionen Hedegaard agro, fødevaredivisionen Hedegaard foods (æg, ægprodukter og frisk pasta) og Hedegaard service, som er divisionen for skadedyrsbekæmpelse og -sikring. Der kan sættes flere ord på forklaringen: Kvalitetsbevidsthed, åbenhed og dialog på arbejdspladsen, effektivisering, ansvar til alle, motivation, målbevidst udviklingstrategi. Korpsånden først. - Man kan ikke drive en grovvarevirksomhed oppefra-og-ned, men der er tit utroligt mange penge at hente, hvis alle medarbejdere spiller sammen. Vi lægger stor vægt på, at alle i koncernen får og tager ansvar, og på kurser, møder og ved sociale arrangementer har vi bragt folk fra vidt forskellige afdelinger og funktioner sammen. Vi havde sælgere, som aldrig havde set en foderfabrik indefra, og produktionsfolk, som aldrig havde mødt en sælger. Når de kender hinanden, forstår de hinandens vilkår og hvordan de sammen kan arbejde for det fælles mål, forklarer Finn Nielsen. Åben dialog og information er et af nøglebegreberne, og Finn Nielsen formuleret det sådan: - Flest mulige medarbejdere skal oftest muligt havde chancen for at vide, om han eller hun har gjort det godt eller skidt. Chaufførerne får hver måned regnskabet for deres egen bil, produktionslederne får månedsregnskaber for deres afdelinger o.s.v. - I opgangstider er det stærkt motiverende, når den enkeltes andel i succesen kan ses, og går det tilbage, ligger der også en motivation. Der gives en forklaring, og resultatforbedring skabes jo ofte ved en hel vifte af indsatser, forklarer han. Horisontalt lederskab Den form for horisontalt lederskab, Finn Nielsen bekender sig til, betyder, at mange problemer kan løses, uden at ledelsen overhovedet skal involveres. Folk snakker sammen på kryds og tværs mellem afdelinger og fuktioner i koncernen. - Vi går ikke så meget op i høj og lav, erklærer han. Man fornemmer det, når man ringer til virksomheden og bliver stillet ind til chefen i det store kontor med den fine udsigt over havnen: "Det er Finn!", lyder det i den anden ende. Men der bliver heller ikke lagt skjul på forventningerne om engagement. I ledergruppen er der seks gange om året møde på en lørdag. - Vi kunne have valgt en onsdag, men signalet er vigtigt, siger Finn Nielsen. Og i høstens travle tid må høj som lav være indstillet på, at weekenden kan være suspenderet. Engagementet er en af forklaringerne på, at Hedegaard overhovedet stadig eksisterer som selvstændig grovvarevirksomhed. Da Finn Nielsen trådte til som administrerende direktør for seks år siden, var Hedegaard truet af fjendtlig overtagelse af den Norsk Hydro-dominerede grovvarekoncern KFK, som i en periode ejede 49 pct. af selskabets aktiekapital. De havde forsøgt sig tidligere, en benhård kamp i 1987 varede måneder, men giganten måtte give fortabt. - Medarbejderne og ledelse på Hedegaard vare enige om, at det skulle være løgn, og de kampe grundlagde en hel særlig fighterånd, fortæller han. Varen er resultatet Ånd alene gør det ikke. I en foderstofforretning kræves også substans. Varen skal kunne sælges - med fortjeneste. Det kan den hos Hedegaard. - Vi begyndte nok nogle år før de andre grovvarevirksomheder med at lukke afdelinger- ni afdelinger er lukket indenfor de seneste syv år, og der er skåret ned fra 200 til 150 medarbejdere i agro-divisionen. Samtidig lagde vi en klar strategi: Vi sælger ikke bare foder til landmanden, men dækningsbidrag. Jo bedre kvalitet, tilvækst og økonomisk resultat han kan opnå på sine grise ved at anvende vores foder, jo stærkere står vi i konkurrencen. Tankegangen har virksomheden vænnet sig til gennem de mange års samarbejde med fjerkræbranchen. På et hold slagtekyllinger kan resultatet af den rette fodring aflæses kontant og hurtigt, og kvalitetskonceptet for fjerkræfoder er nu indført på alle foderfabrikker. De engelske fødevarekæder er gået i spidsen med hensyn til fødevaresikkerhed og krav til produkterne. De laver selv kontrol (audit) hos deres leverandører hele kæden igennem, og det har slået igennem som en øget focus på kvalitet hos både landmænd og konsulenter. - Vi spiller med, og betaler f.eks. halvdelen af udgiften, når vore kunder tilmelder sig svinerådgivningernes effektivitets-kontrol, fortæller Finn Nielsen. Det er til fælles gavn. På fem år har Hedegaard agro næsten fordoblet salget af svinefoderblandinger, og i en periode, hvor det samlede danske salg af foder er øget med fem pct., har Hedegaard haft en fremgang på 40 pct. Når der samtidig er afskediget folk og lukket afdelinger, er der altså sket en væsentlig effektivitetsforbedring. Fabrikkerne i Nørresundby, Skive og Gødstrup ved Herning er i drift døgnet og ugen rundt, og både i Skive og Nørresundby kan fragtskibene lægge til direkte nedenfor fabrikken. I Nørresundby losses med Aalborg Havns kæmpekran og via et vidtforgrenet transportsystem flyttes råvarerne rundt i hele fabriksanlægget. Den ny plansilo i Nørresundby, der blev taget i brug til høst, er indrettet på samme måde. Den har plads til 19.000 tons - og dyngen ligger der - ovenpå ikke mindre end 4,5 kilometer piloteringspæle. Fra jord til bord "Kvalitet og helhed" er det nye slogan i grovarekoncernen. Hedegaard vil dække hele kæden fra jord til bord. Helt bogstaveligt er det dog kun ført ud i livet i Hedegaard foods med hovedsæde i Hadsund. Divisionen har siden 1980 ejet to gårde, hvor der opdrættes hønniker, en halv million om året, som sælges til leverandører til ægpakkeriet og ægproduktvirksomheden og til selskabets eget hønseri i Starup. - Når vi har kontrol med hele kæden, kan vi overfor fødevarekæderne garantere den størst mulige fødevaresikkerhed. Tiden har været med os på det område. En række fødevareskandaler har skærpet opmærksomheden. Men der er også en risiko. Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og det er netop kvaliteten af foderet, især fedtdelen, som har været årsag til de fleste skandaler, f.eks. med fund af dioxin og svampegifte. Men det led har vi også kontrol med, gennem medejerskabet af foderfedtanlægget Nagro i Frederica, påpeger Finn Nielsen. Med købet af ægpakkeriet Honum i sidste uge øgede Hedegaard sin markedsandel på æg-området til 40 pct. og fik samtidig sin egen ægproduktfabrik. Alternativet til at købe sig større var allerede forberedt gennem opsparing: Selv at bygge ægproduktfabrik. Men Finn Nielsen afviser, at man vil udvide strategien "fra jord til bord". Man agter ikke at gå i KFKs fodspor, farm management, og selv drive landbrug. - Vi tror, at landmanden er bedst til at drive landbrug, siger han, og understreger samtidig værdien af uvildig rådgivning. - Landbrugets egen rådgivningstjeneste er meget dygtig og en af forudsætningerne for landbrugets eksportsucces og dermed også vores succes. Hedegaard A/S er noteret på Børsen, uden at aktien dog handles særligt meget. Børsnoteringen rummer, i følge Finn Nielsen, både fordele og ulemper. Man kan ikke løbende infomere medarbejderne så frit, som man ellers kunne. Børsen skal altid først vide besked. Det er blandt andet for at sikre medarbejderne den højeste grad af information, at man har valgt at aflægge kvartalsregnskaber. Mange medarjdere er også aktionærer. Over flere omgange har der været mulighed for til at køber aktier til favørpris, og der er anvendt to mio. kr. på det - forskellen mellem børskursen på omkring 300 og kurs 100, som er medarbejdernes pris. Finn Nielsen taler dog ikke om det som en udgift, men en investering og en belønning af engagerede medarbejdere.