Hanstholm

Korridor til mølle-transport

Vejen mellem Hanstholm Havn og testcentret i Østerild skal også have status af vindmøllekorridor, siger Ib Poulsen, DF.

Ligesom Hanstholm Havn skal være opmærksom på sine muligheder for at blive indskibningshavn for komponenter til møllerne i det kommende nationale testcenter for vindmøller i Østerild Plantage, skal Transportministeriet være opmærksom på behovet for at sikre en korridor til transport af møllerne fra havnen til testcentret. Det siger folketingsmedlem Ib Poulsen, Dansk Folkeparti. Partiets trafikordfører, Kim Christiansen, kunne i sidste uge glæde sig over, at et møde med transportminister Hans Chr. Schmidt var endt med en beslutning om at etablere en transportkorridor for vindmøller mellem Brande og Esbjerg. I denne uge skal der diskuteres andre transportkorridorer for vindmøller, blandt andet på strækningen mellem Brande og Grenå samt Herning og Grenå. Dette sker for at sikre transportmulighed for komponenter til en kommende havvindmøllepark ved Anholt. Komponenterne skal udskibes fra Grenå. - På samme måde, som der skal være let adgang til at transportere møllekomponenter til udskibningshavne som Esbjerg og Grenå, skal der være mulighed for at transportere dem fra en indskibningshavn og frem til det sted, møllerne skal rejses. Det vil i forhold til et kommende testcenter ved Østerild sige, at hovedvej 29, Hjardemålvej, skal sikres status af "vindmøllekorridor" på strækningen fra Hanstholm havn til Østerild, siger Ib Poulsen. Han understreger, at denne og andre transportkorridorer etableres for at sikre, at de tunge transporter kan komme frem. - Med status som transportkorridor vil der blandt andet være mulighed for at udbygge og forstærke en vej på de steder, hvor det er nødvendigt, men med korridorstatus vil der også være mulighed for, at møllerne kan transporteres uden, der hver gang skal søges om særlig tilladelse - og uden politieskorte, siger Ib Poulsen.