Korsang i landsbyen

Både børne- og ungdomskorene tiknyttet kirkerne i Astrup og Rostrup genoptager korsangen torsdag 2. september.

Børnekoret synger på Rostrup Skole i en time fra klokken 14, børnekoret i Astrup går i gang fem kvarter senere på Astrup Skole, og det fælles ungdomskor øver i Graverhuset i Rostrup fra kl. 16.30. Voksenkoret indleder først efterårssæsonen tirsdag 7. september kl. 19 i konfirmandstuen ved Astrup Præstegård. Menighedsrådene ved de to kirker håber, at mange vil bakke op omkring korarbejdet. - Der trues fra politisk side med nedlæggelse af både Astrup og Rostrup skoler, men kirkerne står jo heldigvis i begge landsbyer, og er måske snart noget af det eneste fælles samlingsted i byerne, konstaterer organist Pia Sander Thøgersen, som leder samtlige fire kor. Normalt vil alle kortimer indeholde en kort opvarmning, masser af latter og masser af sang. For børnekorenes vedkommende bliver der også budt på sanglege, stomp og talekor. Ungdomskoret og voksenkoret vil ret hurtigt kaste sig over julerepertoiret, men også ”Syng Dansk” arrangementet i slutningen af oktober skal der arbejdes hen imod. Kirkerne skal have ny præst måske allerede i år, og denne begivenhed giver selvfølgelig også arbejde til alle korene. Børne- og ungdomskorene er lønnede, mens voksenkoret må nøjes med at glæde sig over, at undervisningen er gratis - hvad den for øvrigt er for alle kor.