Lokalpolitik

Korsgaard: Kom nu med ind i kampen

Sognepræst og tidligere lokalpolitiker, Laurids Korsgaard, mener, at folk skal holde op med at klynke og i stedet påtage sig et ansvar

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Politikere og journalister skal blive bedre til at fortælle sandheden om de store politiske linier, mener Laurids Korsgaard.

Det kan godt være, at sognepræst ved Frederikshavn Kirke, Laurids Korsgaard, har et par kedelige sutsko på, og at farverne på tøjet ikke ligefrem skriger til himlen. Men tag ikke fejl. Manden er stridsmand i ordet bedste betydning, og han er ikke bange for at sige sin uforbeholdne mening, selv om det gør ondt på rigtig mange mennesker. I øjeblikket blæser et mindre ragnarok hen over Danmark med besparelser, skolelukninger og oplandsbyer, der skrumper ind og er i forfald. Der er demonstrationer foran rådhusene, og de hadske ord tonser frem og rammer tungt - blandt andet i Skagen, hvor borgerne siden kommunalreformen har følt sig tilsidesat i forhold til storebror i Frederikshavn. Store følelser på spil Der er med andre ord store følelser på spil, og derfor er det nærliggende at opsøge en mand, der er vant til at håndtere følelser - og i øvrigt også er vant til at håndtere kriser. Laurids Korsgaard gav blandt andet støtte til pårørende og brandkollegaer efter den tragiske brandulykke ved Statsfængslet Kragskovhede, ligesom han også var med i forbindelse med ulykken på Scandinavian Star. Han understreger dog, at han denne gang udtaler sig som borger og som tidligere kommunalpolitiker (og ikke som præst), men vi vover det ene øje og tror, at man alligevel ikke helt kan skille tingene ad. - Globaliseringen er over os, og nedskæringer er nødvendige, hvis ikke Danmark skal lukke og slukke. Denne udvikling skyldes hverken det "onde byråd" eller regeringen, for sådan ER det bare. Hele kloden rundt. Og det bliver ikke bedre og nemmere, snarere tværtimod. - Vi er nødt til at tilpasse os de nye forhold og bruge vores vrede noget mere konstruktivt. Vi er med andre ord nødt til at tage et ansvar, siger Laurids Korsgaard, der er født og opvokset på landet. Endelig et borgermøde Han glæder sig over, at borgerne i Skagen langt om længe samles til et borgermøde, hvor byens fremtid skal diskuteres. - Skagen er et dejligt sted, og byen har tidligere vist, at borgerne er både driftige og dynamiske. Nu er der så krise, og tingene forandrer sig. Og nu er det igen tid til at finde på noget nyt for at skabe udvikling. Skal være vagthunde Staten og myndighederne findes på den ene side, mens civilsamfundet (det lokale liv som for eksempel klubber og foreninger) er på den anden, og netop folk i civilsamfundet skal vænne sig til at være langt mere aktive end hidtil. - I Skagen har man tilsyneladende endelig fundet ud af, at det ikke kan nytte at være bitter over udviklingen. Man er nødt til at byde ind med noget konstruktivt og lade politikerne vide, hvordan man tænkt sig at indrette sin by og sin egn. Civilsamfundet skal i langt højere grad være vagthund, men skal også fungere som en inspirator i forhold til myndighederne og byde ind med løsninger på problemer, siger Laurids Korsgaard. Bønder og husmænd I Laurids Korsgaards barndom på landet var der både bønder og husmænd, der måske nok kunne have et anstrengt forhold til hinanden. Men hvis der var nød og brug for hjælp, var alle klar til at hjælpe hinanden. Velfærdssamfundet er under forandring, og Laurids Korsgaard er overbevist om, at folk på et tidspunkt vil indse nødvendigheden at at rykke tættere på hinanden og hjælpe hinanden. Der er ganske enkelt ikke andre muligheder, for servicen fra det offentlige skæres ned. - Vi er som sagt nødt til at indse, at udviklingen ikke bliver sat i stå. Men det kræver blandt andet, at politikere og journalister tør fortælle sandheden om globaliseringen og om den uundgåelige forandring. Laurids Korsgaard mener, at det er umuligt at blive valgt ind i et byråd på et ærligt grundlag, og at alt for mange politikere derfor har travlt med at fortælle borgerne løgne om, hvor godt alting bliver. - Der er jo ikke mange stemmer i at fortælle folk fordelen eller nødvendigheden i, at deres skole skal lukke, eller at rådhuset flytter væk. Udover at politikerne skal turde fortælle sandheden, kræver det samtidig, at vælgerne bliver mere myndige og også tør forholde sig til sandheden, siger Laurids Korsgaard.