Korstog må stoppes

VK:Regeringen har under hele deres krisestyring sendt regningen til dem, der i forvejen har det sværest. Først ved at halvere dagpengeperioden til to år fra 1. juli 2010. Dernæst ved at forringe efteruddannelsesmulighederne. Og nu vil de så afskaffe efterlønnen. Som det er i dag, er det primært de ufaglærte og faglærte, der vælger at gå på efterløn. F.eks. er andelen af forsikrede 3F'ere over 60 år, der er efterløn, på 60,9 pct. Den laveste andel har civiløkonomer, akademikere og ingeniører. En stor del går på efterløn, fordi de er nedslidte efter mere end 40 års hårdt fysisk arbejde. Andre, fordi der er nedskæringer på arbejdspladsen. De vælger derfor at gøre brug af deres ret til efterløn frem for at skulle stå til rådighed for et arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne på ingen måder efterlyser den erfaring, +60-årige besidder. Jeg håber ikke, at regeringen endnu engang får held til at sende regningen videre til de grupper i samfundet, der i forvejen betaler en høj pris for at holde gang i hjulene i vores samfund. Samtidig lyder de sidste meldinger fra de konservative, at de besparelser som ville komme ved at fjerne efterlønnen, skal gives til skattelettelser til de rige, som jo er blevet forgyldt under den nuværende regering. Tiden er kommet, hvor vi må sige nu er nok nok - stop dette korstog mod de menige arbejdere og velfærdsstaten Danmark.