Lokalpolitik

Kort fra onsdagens byrådsmøde

} LOKALPLAN: Helt uden debat vedtog Hirtshals Byråd at sende et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg ud i offentlig høring i otte uger. Det drejer sig om en lokalplan, der omhandler Elmegårdsbakken i Horne. Forslaget dækker hele Elmegårdsbakken, således at der foruden eksisterende bebyggelse også vil kunne opføres tilsvarende bebyggelse i området for enden af Elmegårdsbakken. At der tillige skal vedtages et kommuneplantillæg hænger sammen med, at man ønsker at samle bestemmelserne for området under ét. } JORDSALG: Ser man bort fra Bindslev-området er der godt gang i salg af kommunale byggegrunde i disse år. På onsdagens møde kunne byrådsmedlemmerne med tilfredshed konstatere, at der ved Nejstgårds-udstykningen i Tornby er solgt yderligere fire grunde samt, at der på Weinkoffsvej i Emmersbæk er solgt én grund, ligesom der er solgt en grund på Pastelvej ved Dalsagervej. Alt i alt kunne byrådsmedlemmerne nikke anerkende til, at den likvide beholdning dermed er svulmet op med cirka halvanden mio. kr. OVERFØRSLER: Kun i et enkelt tilfælde var Hirtshals Kommune nødt til at ansøge Indenrigsministeriet om lov til at overføre beløb udover 1. mio. kr. Det drejede sig om penge til nedrivningen af Margrethevejsbroen. - Vi har søgt, og forleden fik vi også godkendelse. Og broen er jo for længst revet ned, spøgte borgmester Knud Størup. } VALG: Byrådet afsatte 250.000 kr. til EU-valget 27. september. En post der ikke var budgetlagt i forvejen.