Kort fra sammenlægningsudvalget

{ NY FREDERIKSHAVN: Hanne Welander, Skagen, er sygemeldt og har søgt om orlov fra sammenlægningsudvalget. Det betyder, at Socialdemokraternes 1. suppleant, Brian Kjær, overtager Hanne Welanders stol i sammenlægningsudvalget samt udvalgspladserne i teknisk udvalg og plan- og miljøudvalget. Brian Kjær fik sin debut i sammenlægningsudvalget onsdag aften. { NY FREDERIKSHAVN: Jane Wiis, Danmarks yngste kommunaldirektør, havde fotoalbummet med til møde i sammenlægningsudvalget. Den nye kommunaldirektør debuterede som sekretær og formandens højre hånd og skulle holde styr på hvem der ønskede ordet. { NY FREDERIKSHAVN: Landets kommuner fusionerer 1. januar 2007, men kommunerne kan søge dispensation på undervisnings- og uddannelsesområdet. Det gør Ny Frederikshavn Kommune, hvad angår folkeskolen og musikskolerne, der først harmoniseres pr. 1. august 2007. På den måde undgår at fusionen sker midt i et skoleår. { NY FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Byråd går ind for en østforbindelse med udvidelse af Limfjordstunnellen, mens økonomiudvalget i Skagen Kommune anbefaler en vestlig linieføring. Der skal udarbejdes ny VVM-redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse, da Naturklagenævnet har fundet væsentlige mangler ved den gennemførte proces, og sammenlægningsudvalget drøftede sagen onsdag aften. SF fastholder sin bemærkning om at en forøgelse af privatbilismen vil føre til yderligere CO2-udslip, øget drivhuseffekt og klimaforandringer, og at den bedste løsning derfor vil være at flytte såvel gods som personer over på skinner. Jens Hedegaard Kristensen (UP) ønsker, at der arbejdes videre med en vestlig forbindelse i tilknytning til motorvejsnettet Nørresundby, Brønderslev og Hjørring.