Lokalpolitik

Kort hukommelse

Bispensgade 16 Aalborg: STADIONKONCERTER: Hukommelsen er som bekendt kort, også når det gælder afholdelse af koncerter på Aalborg Stadion. Hvor mange gange skal den samme sag starte forfra? Den 17.09.02 behandlede Skole- og Kulturudvalget en ansøgning om en koncert på Aalborg Stadion. Et flertal bestående af Nils Bell (V), Thomas Kastrup-Larsen (S), Bruno Bjørn Thomsen (S), Anna Kirsten Nielsen (S), Kjeld Lundgaard (V) og Inge Ibsen Fomcenco (KD) godkendte ansøgningen, men ønskede den også forelagt Teknisk Udvalg. Kun Henrik Nielsen (SF) stemte imod. Teknisk Forvaltnings indstilling til Teknisk Udvalg om ikke at give tilladelse til afholdelse af koncerter blev stemt ned af et flertal bestående af Sigvart Sigvartsen (S), Peter Reinau (V) og Tommy Eggers (DF), der alle gik ind for afholdelse af 6-8 koncerter årligt. Signe Friis (V) var neutral, medens Henrik Thomsen (SF) og Preben Pedersen (R) stemte for indstillingen. Rasmus Prehn (S) var fraværende, men han har nu i sin egenskab af folketingsmedlem talt varmt for koncerter på stadion. Med andre ord var Henrik Thomsen og Preben Pedersen imod afholdelse af koncerter på stadion og krævede sagen forelagt Byrådet. Mødet i Teknisk Udvalg var den 24.10.02. Inden sagen på ny skulle behandles i Skole- og Kulturudvalget på et møde den 04.02.03 blev sagen omtalt i medierne. Jeg er således selv i NORDJYSKE Stiftstidende den 17.01.03 citeret for at have udtalt følgende: "For mig er det uden betydning, om løftet i lokalplanen er juridisk bindende. Det afgørende for enhver politiker må selvfølgelig være demokrati og medindflydelse, og når beboerne i forbindelse med lokalplanens vedtagelse gjorde indsigelse mod musikarrangementer på stadion, og når politikerne efterfølgende imødekom indsigelserne, er det for mig lige så bindende som Grundloven. Rainer Dannemare mener i det hele taget, at politikerne bør være bedre til at holde, hvad de lover borgerne i ord og lokalplaner." Jeg holder stadig fast i min modstand mod koncerter på Aalborg Stadion. Alt andet ville være useriøst og et løftebrud over for borgerne. På mødet i Skole- og Kulturudvalget stod stemmerne lige. 3 stemte for: Nils Bell (V), Thomas Kastrup Larsen (S) og Anna Kirsten Nielsen (S) og 3 stemte imod: Henrik Nielsen (SF), Kjeld Lundgaard (V) og Inge Ibsen Fomcenco (KD). Forslaget var herefter bortfaldet, og sagen skulle derfor ikke forelægges byrådet. Bruno Bjørn Thomsen (S) var fraværende.