Lokalpolitik

Kort og godt fra den lokale verden

} BRUGERRÅD: På Fjordparken blev der i tirsdags afholdt valg til brugerrådet i Hals. Viggo Gade er gået af som formand, og Birthe Jungersen har overtaget hans plads. Næstformand blev Bente Lind. Kasserer er Stefan Koch, og Britta Bendtsen er sekretær. Medlemmerne er Else Simonsen, Hans Holmgaard og Ejlert Høj. Efter valget orienterede socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) om Fjordparkens fremtid. } VESTPIER: Økonomiudvalget har set nærmere på, om det vil være en idé at arbejde videre med et forslag om, at det resterende byggefelt på Hals Havns vestpier - nord for restaurant Havkatten - udlejes til et eventuelt fremtidigt nybyggeri. Udvalget er indstillet på at ar arbejde videre med sagen - og i den forbindelse inddrage alle interessenter i den forestående debatfase om, hvad vestpierens fremtid skal byde på. } KLOAKSANERING: Økonomiudvalget har som teknisk udvalg sagt god for, at der gives en tillægsbevilling på 700.000 kr., så den sidste del af kloaksaneringen i V. Hassing - og dermed også hele Hals Kommune - kan færdiggøres i indeværende år. Byrådet ventes at gøre det samme. } SPRINGVANDSPLADSEN: Efter en licitation, der - modsat den oven for nævnte kloaksanering - holdt sig inden for det bevilgede har nu også økonomiudvalget sagt god for at skyde projektet med at byforskønne Springvandspladsen i V. Hassing i gang. Det har også teknisk udvalg tidligere gjort, og derfor ventes et ja i byrådet 2. marts at være en formsag. } TRAFIKSIKRING: Som det skete i teknisk udvalg, har økonomiudvalget nu også sagt god for at bruge 65.000 tillægsbevilgede kroner på at trafiksikre Rosenvænget i Hals, der bruges som adgangsvej til byens nye Hals Børnehave. Trafiksikringen sker ved, at vejen gøres knap to meter bredere, og ved at der sker en afmærkning af, hvor de bløde trafikanter skal opholde sig på vejen. } INDEFODBOLD: V. Hassing Gymnastikforening er i år vært for de årlige kommunemesterskaber i indefodbold. SIFH (Samvirkende Idræts Foreninger i Hals Kommune) er den formelle arrangør af mesterskaberne, der afvikles i den kommende weekend med start i morgen klokken 09.00.. Der spilles i 17 forskellige rækker - fra de yngste poder til og med veteranrækkerne - og der vil i løæbet af lørdag og søndag blive afviklet 82 kampe, som vil blive spillet af 52 hold, før de nye kommunemestre kan kåres. Stævnet afsluttes på søndag lklokken 17.30, og vinderne af de forskelige rækker vil hver modtage en pokal og retten til at kalde sig kommunemester i et år. Der er gratis adgang for alle, og arrangørerne håber, at der vil komme mange og se på, da det vil give den bedste stemning, mens der i hallen dystes om mål, point og lokal ære.