EMNER

Kort om Børglum Kloster

Børglum har spillet en væsentlig rolle i Danmarkshistorien. Her har danske konger haft kongsgård i hvert fald fra år 1000, muligvis endnu tidligere. En af de konger, der i fordums tider har færdedes henover bakketoppen, var Knud den Hellige. Han blev fordrevet fra Børglum i 1086, da vendelboerne gjorde opstand mod hans hårdhændede optræden. Kongsgården blev brændt af, og kongen flygtede, først til Aggersborg siden til Viborg og til Odense, hvor dramaet endte med drabet på Knud den Hellige i Sct. Albani kirke. Omkring år 1060 oprettedes bispesædet for landet nord for Limfjorden (dengang hed det Vendel stift). Ca. år 1102 nævnes det som beliggende i Børglum. Klosteret i sin nuværende form påbegyndtes omkring år 1220 og var da et Præmon-stratenser munkekloster. Dette kloster afløste et endnu ældre kloster der sandsynligvis har ligget et andet sted på bakken . Børglum var katolsk bispesæde indtil reformationen i 1536, og kirken var stiftets domkirke endnu indtil 1554. Børglums bisper var for det meste dygtige, lærde og fromme mænd, der fortjenstfuldt varetog stiftets tarv. Men der var også enkelte, der i de vanskelige tider for riget og kongemagten mest stræbte efter at berige klosteret og sig selv. Efter reformationen blev Børglum lagt ind under kronen. Bispesædet og alt gods, der tilhørte klosteret, fulgte med. Det blev overdraget til forskellige adelsmænd som len, indtil Børglum i 1665 overgik i privat eje. Landbruget på 426 ha drives med planteavl og det er indtægten herfra, sammen med entré indtægten, der vedligeholder klosterets bygninger og kirke.Ved landevejen står klosterets gamle mølle der har været i drift indtil begyndelsen af dette århundrede. Møllevingerne blev sat i kors på grund af Christian Michael Rottbøll , der blev dræbt i frihedskampen under anden verdenskrig. Han var onkel til den nuværende ejer, der 6. generation af slægten Rottbøll der med sin familie ejer, bebor og varetager Børglum Kloster til eftertiden. Kilde: www.boerglumkloster.dk