Aalborg

Kort om Boys

Boys Republic blev dannet i efteråret 2002 og tæller cirka 50 medlemmer. De fleste medlemmer kommer fra andre tidligere små og større fangrupper omkring AaB. Gruppen har et udvalg, som vurderer ansøgninger om medlemsskab. Som medlem af Boys Republic forventes det, at man: "er aktiv, loyal og initiativrig, og at man optræder værdigt for AaB og Republikken på kampdagen". Gruppens motto er: Leve AaB - Leve Republikken! Yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.boys-aalborg.dk