KORT OM JBU-MØDET

ELEVATOR-FODBOLD kan man vel passende kalde al herresenior-fodbold under Jydsk Boldspil-Union (JBU) fra efteråret 2009. På lørdagens Delegeretmøde i Herning var der nemlig markant flertal for, at alle rækker i herresenior afvikles halvårligt med op- og nedrykninger. En arbejdsgruppe skal nu komme med et oplæg til JBU-bestyrelsen. Kort kan det dog siges, at Jyllands- serien (JS) udvides fra 28 til 32 hold, og i JS skal deles op en JS 1 og JS 2 efter første halvsæson - i JS 1 spilles der om oprykning og i JS 2 om nedrykning i anden sæsonhalvdel. Forslaget blev vedtaget med 200 stemmer for, 66 imod og 3 blanke i en skriftlig afstemning. Det skete i kølvandet på en større debat fra talerstolen. Det vil her føre for vidt at beskrive det vedtagne forslag i detaljer, men interesserede kan se mere om sagen på JBU's hjemmeside - www.jbu.dk U 15 DRENGE deles med virkning fra efteråret 2009 op i U 14 og U 15 Drenge, spillerne skal altså som noget nyt her spille årgangsfodbold. Det blev også vedtaget på Delegeretmødet i JBU i Herning i lørdags. U 15 udbydes fra efteråret 2009 i fire niveauer i første sæsonhalvdel og ombrydes i fire niveauer i anden sæsonhalvdel. U 14 drenge byder på tre niveauer i første sæsonhalvdel efter samme model og ombrydes i tre niveauer i anden sæsonhalvdel. U 13 Drenge skal fra efteråret 2009 udbydes om ombrydes på samme måde som U 14 Drenge. Årgangsopdeling af U 15 - hidtil to årgange sammen - i U 15 og U 14 fremover skal ses i lyset af den forandringsproces dansk børnefodbold har haft godt gang i gennem flere år. KLUBBERNE kan allerede her i foråret se frem til en ændring i 7:7 for børn og ungdom. Nu kan A-spillere frit benyttes i B-rækker efter behov - og ikke som hidtil kun i de åbne C-rækker. Det blev enstemmigt vedtaget i Herning. Der er med andre ord ingen begrænsninger vedrørende op- og nedrykning af spillere i 7:7 for børn og ungdom. JBU- bestyrelsen krydser nu fingre for, at klubberne ikke misbruge ændringen.