Kort om kam­pen

{ Pe­ter Bon­de, afgående dansk lands­træ­ner, afleverede sit landshold med en sejr til afløseren Kenneth Heiner Møller for at til­træ­de sit nye job som as­si­stent for lands­træ­ner Mor­ten Ol­sen. Ef­ter knap 14 må­ne­der i lands­træ­ner­sæ­det kan Pe­ter Bon­de se til­ba­ge på ni sej­re, fire uaf­gjor­te kam­pe samt fem ne­der­lag med kvin­de­lands­hol­det.Foto: Anders Kjærbye

{ Pe­ter Bon­de, afgående dansk lands­træ­ner, afleverede sit landshold med en sejr til afløseren Kenneth Heiner Møller for at til­træ­de sit nye job som as­si­stent for lands­træ­ner Mor­ten Ol­sen. Ef­ter knap 14 må­ne­der i lands­træ­ner­sæ­det kan Pe­ter Bon­de se til­ba­ge på ni sej­re, fire uaf­gjor­te kam­pe samt fem ne­der­lag med kvin­de­lands­hol­det.Foto: Anders Kjærbye

{ Me­re­te Pe­der­sen, dansk klas­se­an­gri­ber, kom med sco­rin­gen i går til 1-0 op på i alt 52 mål i sine nu 107 A-lands­kam­pe. { Kat­ri­ne Pe­der­sen, dansk an­fø­rer, sæt­ter lands­kamps­re­kord hver gang hun spil­ler. Mod Po­len op­tråd­te hun for 119. gang i rødt og hvidt. { Pau­li­na Krawczak, polsk an­gri­ber, fik ef­ter ti mi­nut­ters spil et gult kort for at fæl­de Cath­ri­ne Paaske Sø­ren­sen, og kort før pau­sen blev hun skif­tet ud. { Jan­ne Mad­sen, For­tu­na-spil­ler, sik­re­de den dan­ske sejr med må­let til 3-1 kort tid ef­ter, at hun er­stat­te­de Skov­bak­kens Nan­na Jo­han­sen. Det var Jan­ne Mad­sens tred­je mål i nu 38 A-lands­kam­pe. { Jo­han­na Ras­mus­sen, kant­spil­ler fra For­tu­na Hjør­ring, er uvur­der­lig som kug­le­stø­ber for lands­hol­dets sco­rin­ger. I går var hun op­læg­ge­r til alle tre danske mål. { Ma­ri­ann Gajhede Knud­sen, bom­stærk For­tu­na-for­sva­rer, for­lod små­ska­det ba­nen ni mi­nut­ter før tid og gav plads for klub­kam­me­ra­ten May Krogh Chri­sten­sen, som der­med spil­lede sin før­ste A-lands­kamp si­den 20. marts 2004, da Dan­mark slog Por­tu­gal 1-0 ved Al­gar­ve Cup. { Ca­mi­lla Sand, For­tu­na-ta­lent, var den ene­ste af Hjør­ring-klub­bens seks spil­le­re i lands­holds­trup­pen mod Po­len, som ikke kom i ak­ti­on.